Ur SLU:s kunskapsbank

Hatten på för fiskvälfärden!

Senast ändrad: 10 januari 2023

Alla fiskar som hålls av människor måste bedövas innan slakt. Hur detta ska göras på ett etiskt försvarbart sätt är dock oklart. Kunskapsbristen när det kommer till bedövningsmetoder för fisk grundas i svårigheten att kontrollera huruvida en fisk är medvetslös eller ej.

För att råda bot på detta har vi utvecklat en metod där vi använder en ”hatt” innehållande elektroder. Den kan helt utan kirurgiska ingrepp sugas fast på fiskens huvud och mäta dess grad av medvetande genom att registrera hjärnaktiviteten. Metoden verifierades i vår studie med laxfisken regnbåge, där vi följde fiskarnas förlust av medvetande efter att de exponerats för bedövningsmedlet MS-222. Resultaten från studien visar att man med hjälp av den nya metoden på ett jämförelsevis enkelt och snabbt sätt kan avgöra huruvida en fisk är medvetslös eller ej.

Sedan denna studie avslutades har ett intensivt forskningsarbete påbörjats för att granska, verifiera och optimera olika bedövnings- och avlivningsmetoder som används inom vattenbruk. Inom kort hoppas vi också utveckla ett mobilt system med vilket vi, tillsammans med uppfödare, ska kunna verifiera att just deras metod verkligen bedövar fiskarna.

Referens

Bowman J, Hjelmstedt P, Gräns A. 2019, Non‐invasive recording of brain function in rainbow trout: Evaluations of the effects of MS‐222 anaesthesia induction. Aquaculture Research 50, 3420–3428.

Länk till artikeln

doi.org/10.1111/are.14300


Kontaktinformation

Albin Gräns, forskare
Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, avdelningen för miljö, omsorg och djurhälsa, SLU
albin.grans@slu.se, 073-703 35 00