Utlysningar från SLU Aquaculture

Senast ändrad: 08 juni 2022
Mynt staplade på varandra med grön växt ovanpå - så ett frö-symbolik. Foto.

I syfte att stimulera tvärvetenskapligt samarbete och ytterligare stärka forskningen inom akvakultur vid SLU, ger vi bidrag till nya, innovativa projekt och aktiviteter. Vi har en utlysning ute nu och som är öppen för ansökningar fram till 13 oktober 2022. Ansökningar som uppfyller sökkriterierna kan finansieras med upp till 200 000 SEK.