Hoppa till huvudinnehåll

Biologi

Biologi är den naturvetenskap som berör läran om livet, levande organismer och livets processer, inklusive dess struktur, funktion, tillväxt, ursprung, evolution, utspridning och taxonomi.


Det finns 212 sidor som är taggade med Biologi:

Nationella växtskyddskonferensen 2022

Hur når vi ett hållbart växtskydd? Det diskuteras på den Nationella växtskyddskonferensen 2022 den 9-10 november på Ultuna i Uppsala som arrangeras av SLU, Jordbruksverket och Skogsstyrelsen.

Konferensbidrag 2022

Vänligen använd mallen som finns att ladda ner längst ned på sidan. Sista dag för att lämna in ett konferensbidrag ("abstract") är den 15 augusti. För att vara med under konferensen behöver du

Fascinerande växters dag 2022

Fascinerande växters dag 2022 ida.andersson@slu.se 18 maj är “Fascinerande Växters Dag”. SLU firar dagen tillsammans med Lunds universitet, Uppsala universitet och Umeå universitet. Foto: https://

Integrerad miljöövervakning (IM)

Integrerad monitoring i naturekosystem (IM) är inriktat på att skapa tidsserier som detaljerat visar processer i ett begränsat antal områden som täcker olika geografiska-, depositions- och

Disp Jasmina Sargac

Forested buffers in agricultural landscapes : mitigation effects on stream–riparian meta-ecosystems charlotta.eriksson@slu.se Jasmina Sargac försvarar sin avhandling "Forested buffers in

Rådgivning-2022

Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) stödjer beslutsfattare, myndigheter, näringar och internationella organ med vetenskapligt baserad rådgivning. Vi möter samhällets behov av aktuell

Yrkesfiske

Texten inleds med en sammanfattande ingress som ligger här. Förslag från KVK på innehåll som bör finnas med på sidan: Fiskets miljöpåverkan Fiskeregleringar Fiskerikontroll Kvoter Bifångster

Fiskbestånd

Texten inleds med en sammanfattande ingress som ligger här. Förslag från KVK på innehåll som bör finnas med på sidan: Beståndsanalys, beståndsmodeller Marina fiskarter Stora sjöarna Kustfisk

Ekosystem och klimat

Texten inleds med en sammanfattande ingress som ligger här. Förslag från KVK på innehåll som bör finnas med på sidan: Ekosystemanalys, ekosystemmodeller, flerartsmodeller Bedömning av ekologisk

Miljöövervakning

Texten inleds med en sammanfattande ingress som ligger här. Förslag från KVK på innehåll som bör finnas med på sidan: Miljöövervakning Datainsamling Fiskhälsa Miljöförvaltning (påverkan på fisk)

Förvaltningsmodeller

Texten inleds med en sammanfattande ingress som ligger här. Förslag från KVK på innehåll som bör finnas med på sidan: Ekosystembaserad förvaltning Förvaltningsstrategier (incitamentsbaserade)

Bevarandebiologi och invasiva arter

Texten inleds med en sammanfattande ingress som ligger här. Förslag från KVK på innehåll som bör finnas med på sidan: Biologisk mångfald Populations- och bevarandegenetik Hotade arter Främmande arter

Loading…