Sveriges lantbruksuniversitet

Biologi

Biologi är den naturvetenskap som berör läran om livet, levande organismer och livets processer, inklusive dess struktur, funktion, tillväxt, ursprung, evolution, utspridning och taxonomi.


Det finns 553 sidor som är taggade med Biologi:
Institutionen för ekologi

Institutionen för ekologi

Hur ska vi bruka mark, vatten och skog utan att arter försvinner och ekosystemtjänster sätts ur spel? Om vi ska kunna lösa dessa ödesfrågor krävs stora insikter i arters ekologi och hur ekosystemen

Ekologisymposium

Ekologisymposium

Click on "In English" above to read about the symposium.

Nyhetsarkiv

Nyhetsarkiv

cajsa.lithell@slu.se Nyhetsarkiv för CBC - Kompetenscentrum för biologisk bekämpning Här finns nyheter från åren 2014-2016

Kompetenscentrum för biologisk bekämpning (CBC)

Kompetenscentrum för biologisk bekämpning (CBC)

CBC bidrar till en hållbar användning av biologiska resurser genom att fokusera på bekämpning av skadliga organismer med andra levande organismer. Vi är en kompetensdriven aktör inom biologisk

Ekosystem

Ekosystem

ePIKE - Övervakning av gädda med eDNA Forskning för bättre förvaltning av sötvatten Ekosystemdynamik ECOCOA – Ekologisk kompensation i kustmiljön I forskningsprojektet ePIKE utvecklar och

Fenologisymposium 2019

Fenologisymposium 2019

F enologiska förändringar och deras påverkan på samhället - Applicering av fenologiforskning i planering och beslutsfattande I anslutning till OIKOS-mötet 2019 i Ultuna, Sverige, håller Svenska

Laboratorier

Laboratorier

Våra laboratorier har lång erfarenhet av ackrediterade och kvalitetssäkrade analyser av vattenkemi och -biologi, samt organisk miljökemi (växtskyddsmedel). Laboratorierna är ackrediterade av SWEDAC

Åsa Berggren

Åsa Berggren

asab Researcher and teacher in Ecology at the Department of Ecology, SLU My research focus on major questions within the field of Conservation Biology: (1) the factors that influence population

Undersökning av bottenfauna och kiselalger i jordbruksvattendrag

Tack vare medfinansiering från Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten har ett unikt dataunderlag kunnat tas fram där både uppmätta halter av bekämpningsmedel och tillståndet för biologiska

Undersökning av bottenfauna och kiselalger i jordbruksvattendrag

Tack vare medfinansiering från Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten har ett unikt dataunderlag kunnat tas fram där både uppmätta halter av bekämpningsmedel och tillståndet för biologiska

Brasilianskaskogar

Brasilianskaskogar

"Brasiliens nye president Bolsonaro har lovat sina väljare att avskoga stora delar av Amazonas för att öka landets jordbruks- och köttproduktion." "Konsekvenserna blir förödande för den biologiska