Hoppa till huvudinnehåll

Biologi

Biologi är den naturvetenskap som berör läran om livet, levande organismer och livets processer, inklusive dess struktur, funktion, tillväxt, ursprung, evolution, utspridning och taxonomi.


Det finns 248 sidor som är taggade med Biologi:

Föds djurens ungar tidigare på året?

Snart är det dags för Naturvårdsverkets regelbundna översyn av jakttiderna. Nu hoppas forskare vid SLU att allmänheten ska bidra med viktiga data på när djuren får ungar, och när de blir oberoende. -

Resistensbiologi

Vår forskning inriktar sig på hur jordbruks- och trädgårdsväxter försvarar sig mot angrepp av skadegörare, främst algsvampar och svampar Målet är att identifiera gener för resistensegenskaper som kan

Smedjeveckan 2024

Smedjeveckan 2024 anna-karin.johnson@slu.se Populärvetenskaplig vecka i Skara. I år är det övergripande temat Sätt igång! Veckan inleds med Morgonkaffe på campus och en tjuvtitt på det

Kemisk ekologi - sjukdomsvektorer

Myggor sprider ett flertal sjukdomar, däribland malaria, dengue och West Nile feber. Dessa sjukdomar påverkar årligen miljontals människor, främst i låginkomstländer. Vår forskning fokuserar på att

Norrländskt fjärilsfokus i europeisk biodiversitetstävling

En rik biologisk mångfald är avgörande för vår planets framtid och de ekosystem vi alla är en del av. Genom att kartlägga mer får vi ökad kunskap som kan hjälpa oss att vidta gynnsamma åtgärder. För

Masterarbeten 30/60 hp

Här hittar du mer information om examensarbeten och självständiga arbeten i biologi, miljövetenskap och hållbar utveckling vid institutionen för akvatiska resurser. Gå till den engelska sidan genom

Forskning om växters cellväggar öppnar nya möjligheter för bioteknik

Sekundära cellväggar ger växten stabilitet och skydd mot skador och patogener. Doktoranden Félix Barbut från Ewa Mellerowicz forskningsgrupp vid Umeå Plant Science Centre och SLU har studerat rollen

Rapportera ål

Hjälp forskningen genom att vara med och skapa engagemang och intresse för den akut hotade ålen. Har du skapat ett så kallat halmnystan eller en repstege av halm som du placerat ut i ett vattendrag?

Rapportera halmnystan

Har du skapat ett så kallat halmnystan/rep som placerats ut i ett vattendrag? Rapportera till oss var nystanet/repet har placerats. Rapportera också om du har sett någon ål eller inte i nystanet/

BSSC

Nyfiken på Östersjön? Besök Baltic Sea Science Center (BSSC) på Skansen och lär dig mer eller delta i digitala evenemang. SLU bidrar stolt med kunskapsunderlag.

Från hälsosam mat till skräpmat: klimatförändringar bakom matkvalitet under vattenytan

De nordliga landskapen värms upp dubbelt så snabbt som genomsnittet på jorden på grund av klimatförändringarna. Detta påverkar sjöarnas ekosystemfunktioner. Forskare kan konstatera förändringar i

Nyhetsbrev

Anmäl dig gärna till vår sändlista om du vill få information om aktiviteter inom området växtskydd med fokus på SLU. Nyhetsbrevet skickas ut 2-5 gånger per år. Fyll i och skicka in formuläret!

Loading…