Sveriges lantbruksuniversitet

Biologi

Biologi är den naturvetenskap som berör läran om livet, levande organismer och livets processer, inklusive dess struktur, funktion, tillväxt, ursprung, evolution, utspridning och taxonomi.


Det finns 601 sidor som är taggade med Biologi:
Handla med gott samvete - mat som är bra för både hälsan och djuren

Handla med gott samvete - mat som är bra för både hälsan och djuren

Handla med gott samvete - mat som är bra för både hälsan och djuren josefina.zidar@slu.se   Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW, anordnar den 24 oktober 2019 ett seminarium om upphandling och

Disp Balachandra Kalyandurg

Disp Balachandra Kalyandurg

Potato mop-top virus: Variability, Movement and Suppression of Host Defence johanna.nilsson@slu.se Pruthvi Balachandra Kalyandurg försvarar sin avhandling Potato mop-top virus: Variability,

RSS flöde äldre artiklar

RSS flöde äldre artiklar

Äldre artiklar energi och teknik omvärldsbevakning eva-lena.selfene@slu.se

NordCAW seminar Animal welfare for wild animals

NordCAW seminar Animal welfare for wild animals

NordCAW seminar Animal welfare for wild animals josefina.zidar@slu.se Animal welfare can be defined as an animal's psychological and physical state, which may vary from good to bad. Special

Naturvårdsbiologi

Vi tar fram ekologisk kunskap som är användbar när man fattar beslut som påverkar biologisk mångfald, till exempel inom skogsbruket. Det gör vi genom forskning som består av fältstudier,

Verksamhet Kust och hav

Program Kust och hav ska bidra till att uppnå miljömålet Hav i balans samt levande kust och skärgård. Det gör vi genom att ta fram beslutsunderlag och råd för förvaltningen baserat på särskilda

Disp Balachandra Kalyandurg

Disp Balachandra Kalyandurg

Potato mop-top virus: Variability, Movement and Suppression of Host Defence johanna.nilsson@slu.se Pruthvi Balachandra Kalyandurg försvarar sin avhandling Potato mop-top virus: Variability,

Disp Lejon Kralemann

Disp Lejon Kralemann

Genetic and epigenetic mechanisms underlying the regulation of flowering time johanna.nilsson@slu.se Lejon Kralemann försvarar sin doktorsavhandling "Genetic and epigenetic mechanisms underlying

Ecology and Society, ECOS

Ecology and Society, ECOS

Ecology and Society A research school in collaboration between the Department of Forest Economics and the Department of Fish, Wildlife and Environmental Sciences

Klimatmöte - COP

FN:s klimatkonvention (UNFCCC) organiserar årligen klimatmöten, främst de årliga COP-mötena (Conference of Parties) där alla länder som skrivit under klimatkonventionen träffas och förhandar om hur

Disp Lejon Kralemann

Disp Lejon Kralemann

Genetic and epigenetic mechanisms underlying the regulation of flowering time johanna.nilsson@slu.se Lejon Kralemann försvarar sin doktorsavhandling "Genetic and epigenetic mechanisms underlying

Zsofia Réka Stangl

Zsofia Réka Stangl

Postdoc i växtfysiolgi och ekofysiologi https://internt.slu.se/en/cv-originals/zsofia-reka-stangl/ https://www.researchgate.net/profile/Zsofia_Stangl

Loading…