Hoppa till huvudinnehåll

Biologi

Biologi är den naturvetenskap som berör läran om livet, levande organismer och livets processer, inklusive dess struktur, funktion, tillväxt, ursprung, evolution, utspridning och taxonomi.


Det finns 269 sidor som är taggade med Biologi:

Sjöar och vattendrag

Vi bidrar med kunskap och expertis i arbetet för Levande sjöar och vattendrag och övriga svenska miljömål med vattenanknytning. Vi stödjer också svenska myndigheters arbete med ramdirektivet för

Verksamhet Övergödning

Program Övergödning ger underlag för åtgärder mot övergödningen av våra vattensystem. Det ger också en aktuell bild av övergödningens källor, storlek och utveckling över tiden. Arbetet inom program

Övergödning

Vi har som mål att bidra med underlag för miljömålsuppföljning och internationella åtaganden. Vi bidrar också med kunskap om åtgärder mot övergödning, till exempel skyddszoner.

Anmälan nyhetsbrev webbaserat läromedel

Namn: Skola: E-post: Här kan du läsa mer om hur Sveriges lantbruksuniversitet behandlar personuppgifter. " /> Jag godkänner att de uppgifter jag registrerar här kommer att sparas av SLU. De används

Växtskyddsmaterial

Här finns material att ladda ner som presenterar SLU:s växtskyddsforskning samt rapporter från fokusgrupper som arbetat med olika aspekter av växtskydd. Filmer om växtskydd Hösten 2021 producerades

Smakprov på övningen "Matkalkylatorn – vad åt du igår?"

Övningen handlar om att fundera kring vad en måltid kan innehålla och hur detta kan påverka klimat och biologisk mångfald. Med hjälp av WWF:s matkalkylator får eleverna en bild av hur mycket

Gymnasieläromedel om skog

SLU utvecklar ett digitalt läromedel som baseras på aktuell forskning kring skog och hållbar utveckling - med målet att stärka intresset för skog hos unga. Det är Ljungbergsfonden som investerar i

Disp Karolina Jörgensen

Comparing effects of endogenous and anthropogenic nitrogen supply on ectomycorrhizal fungi charlotta.eriksson@slu.se Karolina Jörgensen försvarar sin avhandling "Comparing effects of endogenous and

Kemisk ekologi - sjukdomsvektorer

Myggor sprider ett flertal sjukdomar, däribland malaria, dengue och West Nile feber. Dessa sjukdomar påverkar årligen miljontals människor, främst i låginkomstländer. Vår forskning fokuserar på att

Integrerat växtskydd

I forskargruppen Integrerat växtskydd studerar vi olika skadegörare och deras naturliga fiender på jordbruks- och trädgårdsgrödor odlade både på friland och i växthus. Vi undersöker deras biologi och

Forskning

Växtskyddsbiologi är en tvärvetenskaplig konstellation med goda möjligheter för forskningssamarbete såväl inom som utanför institutionens område. Forskning bedrivs inom resistensbiologi, integrerat

Forskarutbildning (LTV-fakulteten)

Vi har ett stort utbud av forskarutbildningar inom bland annat kemisk ekologi, integrerat växtskydd och kemisk analys. Mer om utbudet av kurser kan du läsa på LTV-fakultetens forskarskolas sida ,

Loading…