Hoppa till huvudinnehåll

Biologi

Biologi är den naturvetenskap som berör läran om livet, levande organismer och livets processer, inklusive dess struktur, funktion, tillväxt, ursprung, evolution, utspridning och taxonomi.


Det finns 207 sidor som är taggade med Biologi:

Vägbeskrivningar till Ultuna

SLU i Uppsala ligger huvudsakligen i campusområdet Ultuna 6 km söder om centrum. Bil söderifrån, E4 Sväng av från E4:an vid avfart 186. Följ skyltning Uppsala S, därefter mot Ultuna. Sväng vänster

Program

Här hittar du programmet för Nationella växtskyddskonferensen 2022. Onsdag 9 november 09.00 Registrering med fika. Posterupphängning 10.00 Inledning Lennart Wikström, moderator 10.05 Välkomna Anna

Disp Elham Yazdkhasti

Epidemiology of wheat dwarf virus charlotta.eriksson@slu.se Elham Yazdkhasti försvarar sin avhandling "Epidemiology of wheat dwarf virus" den 28 oktober 2022 Alla intresserade är välkomna att ta

Fiskbestånd

SLU Aqua gör årligen analyser och biologiska bedömningar för mer än 100 arter och bestånd av fisk och skaldjur. De biologiska bedömningarna utgör kunskapsunderlag till olika myndigheters förvaltning

Bevarandebiologi och främmande arter

Texten inleds med en sammanfattande ingress som ligger här. Förslag från KVK på innehåll som bör finnas med på sidan: Biologisk mångfald Populations- och bevarandegenetik Hotade arter Främmande arter

Kunskapsunderlag

Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) stödjer beslutsfattare, myndigheter, näringar och internationella organ med vetenskapligt baserad rådgivning. Vi möter samhällets behov av aktuell

MSY

MSY står för maximal hållbart uttag (Maximum Sustainable Yield), och är ett centralt begrepp för bland annat EU:s gemensamma fiskeripolitik. Målsättningen inom EU har i många år varit att nå ett

Datainsamling till kvotbeslut

Fisk bryr sig inte om landsgränser och många kommersiellt viktiga bestånd vandrar mellan olika havsområden. Att ta reda på hur mycket fisk det finns i haven – och hur mycket vi kan ta upp utan att

Kvalitetssäkring

God förvaltning av naturresurser kräver bra kunskapsunderlag. SLU Aqua tar fram oberoende, kvalitetssäkrade och evidensbaserade underlag (advice) till både svenska och internationella myndigheter,

ICES

Internationella havsforskningsrådet – ICES – är en internationell organisation som samordnar marin forskning och ger råd för ett hållbart nyttjande av haven. Organisationen har ett nätverk av nästan

Nationell

Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) stödjer beslutsfattare, myndigheter, näringar och internationella organ med vetenskapligt baserade kunskapsunderlag. Vi möter samhällets behov av

Institutionen för ekologi

Hur ska vi bruka mark, vatten och skog utan att arter försvinner och ekosystemtjänster sätts ur spel? Om vi ska kunna lösa dessa ödesfrågor krävs djup insikt i arters ekologi och hur ekosystemen

Loading…