Sveriges lantbruksuniversitet

Biologi

Biologi är den naturvetenskap som berör läran om livet, levande organismer och livets processer, inklusive dess struktur, funktion, tillväxt, ursprung, evolution, utspridning och taxonomi.


Det finns 519 sidor som är taggade med Biologi:
Fenologisymposium 2019

Fenologisymposium 2019

F enologiska förändringar och deras påverkan på samhället - Applicering av fenologiforskning i planering och beslutsfattande I anslutning till OIKOS-mötet 2019 i Ultuna, Sverige, håller Svenska

Joachim de Miranda

Joachim de Miranda

jrdm Jag är docent och forskare inom bihälsa, med speciellt intresse för virus och deras förhållande med bin, främst honungsbin men också humlor och solitärbin. Jag har forskat med honungsbihälsa i

Tallbarrens svampkarta ritas om

Ett tallbarr innehåller många fler svampar än vad man tidigare har känt till. En kartläggning som Future Forests har gjort visar att svampsamhällena i tallens barr varierar från norr till söder, och

Institutionen för energi och teknik

Institutionen för energi och teknik

Vid institutionen för energi och teknik bedrivs forskning och utbildning med fokus på hur lantbruket kan medverka till ett hållbart samhälle. Vi har stor kompetens inom teknik och system för uthållig

Zooplankton-workshop

Sveriges djurplanktonspecialister diskuterade artanalyser på SLU-workshop Institutionen för vatten och miljö var värd för en workshop med Sveriges djurplanktonspecialister 12-13 november. Under

Zooplankton-workshop

Sveriges djurplanktonspecialister diskuterade artanalyser på SLU-workshop Institutionen för vatten och miljö var värd för en workshop med Sveriges djurplanktonspecialister 12-13 november. Under

Forest Ecology and Sustainable Management

Trycket på världens skogar ökar. Fler och fler produkter är träbaserade och skogar bidrar med många ekosystemtjänster. De spelar en nyckelroll i vår nya biobaserade ekonomi. På masterprogrammet i

Disp Louise Holmquist

Disp Louise Holmquist

Rhizoctonia solani and sugar beet responses. johanna.nilsson@slu.se Louise Holmquist försvarar sin avhandling "Rhizoctonia solani and sugar beet responses. Genomic and molecular analysis." den 6

Disp Louise Holmquist

Disp Louise Holmquist

Rhizoctonia solani and sugar beet responses. johanna.nilsson@slu.se Louise Holmquist försvarar sin avhandling "Rhizoctonia solani and sugar beet responses. Genomic and molecular analysis." den 6

Ecology and Society, ECOS

Ecology and Society, ECOS

Ecology and Society A research school in collaboration between the Department of Forest Economics and the Department of Fish, Wildlife and Environmental Sciences

Seminars

ECOS arrange two seminars each year. The fall seminar is open to anyone that is affiliated to ECOS directed to supervisors and PhD students. At this seminar we discuss research questions, invite

Simon Kärvemo

Simon Kärvemo

simonk Utformningen av habitatet och det omkringliggande landskapet påverkar starkt den biologiska mångfalden och interaktioner mellan arter. Forskningen har huvudsakligen handlat om