Natureach - försöksgrupper och mätningar

Senast ändrad: 26 april 2024
Kvinna med VR glasögon

Fem försöksgrupper med patienter/klienter och en grupp med vårdpersonal från flera enheter ska studeras. För de olika grupperna kommer skräddarsydda digitala naturbaserade interventioner med multisensoriska upplevelser att utvecklas, baserat på gruppernas behov och preferenser. Interventionerna ska syfta till att generera bästa möjliga återhämtande och rehabiliterande effekter för varje grupp.

Målet är att tillämpa evidensbaserade metoder för att utforska hälsoeffekterna av virtuella naturbaserade interventioner.

Vid mätning och bedömning av effekterna av interventionerna används flera metoder t.ex. fältobservationer, strukturerade videoobservationer, Talking Mats, Photovoice, intervjuer, strukturerade proxy-intervjuer, Sinnesstämnings-undersökning, och olika typer av enkäter och reflektioner av upplevelse, välbefinnande och återhämtning. Dessutom kan man med vissa klientgrupper använda diskussion/reflektioner i grupp (fokusgrupper). Fysiologiska mätningar som ska användas är t.ex. hjärtfrekvensvariabilitet (HRV), blodtryck, vikt, blodsocker mm. beroende på grupp.

Mätning av hälsoeffekter

Läs mer här om bakgrund, tidigare forskning och vilka mätmetoder som används i NATUREACH-projektet.

 

NATUREACH FÖRSÖKSGRUPPER (KLIENTGRUPPER)


Kontaktinformation