Natureach - VR- miljöer

Senast ändrad: 26 april 2024

INTERVENTIONS - UTGÅVA no1 2024

Den första utgåvan, som kan användas för intervention i VR-glasögonen innehåller 10 olika miljöer från varierande naturtyper, tider på dagen, årstider, väder, närvaro av djur samt geografisk plats inom projektområdet. För dome och skärm är urvalet ett annat!

TITTA I 360! Nedan bjuder vi på länkar till förhandstittar (ca 1min) av miljöerna där du kan se dig omkring i 360 grader! OBS! OBS! OBS! Ljudet är ett annat och observera att kvalitén/upplösningen varierar mellan klippen och ser annorlunga ut i VR-glasögonen !!

 

Björkhage med kor

Björkhage med kor

En hage vid en sjö med kor som passerar. Du sitter under en stor björk med en lätt vind som blåser i löven. Se i 360!
Foto: Martin Gärdemalm
Ljuddesign: Andreas Estensen

Tallskog i morgondimma

Tallskog i morgondimma

Här upplever du en morgon i tallskogen med morgondimman som långsamt lättar.  Se i 360!
Foto: Martin Gärdemalm
Ljuddesign: Andreas Estensen

Havsklippor

Klippig havsstrand

Du sitter på en klippa och ser ut över havet, med vågorna som slår mot stranden. Se i 360!
Foto: Martin Gärdemalm
Ljuddesign: Andreas Estensen

Vid älvstrand vid Lögdeälven

Älvstrand

Här sitter du vid en liten fors där vattnet rinner långsamt förbi.  Se i 360!
Foto: Martin Gärdemalm
Ljuddesign: Andreas Estensen

Äng på natten

Äng i sommarnatt

Här står du på en äng med prästkragar och dimstråk under en en sommarnatt. Se i 360!
Foto: Martin Gärdemalm
Ljuddesign: Andreas Estensen

Myr VR

Myr

Utsikt över en myr på sensommaren, med en lätt vind i träden och moln på himlen som passerar. Se i 360!
Foto: Martin Gärdemalm
Ljuddesign: Andreas Estensen

Fiskmås vid ägg

Fiskmås på ägg

Här tittar du på en fiskmås på sina ägg vid en sommarstuga vid en havsvik.  Se i 360!
Foto: Esa Siltaloppi

Havsvik VR

Havsvik

Du sitter på en strand vid en lugn havsvik med små krusningar på vattnet där solen lyser. Se i 360!
Foto: Esa Siltaloppi

Havsvik i vintersol

Havsvik i vintersol

Här tittar du ut över en havsvik på vårvintern med solen gassande i snön.  Se i 360!
Foto: Esa Siltaloppi

Vårvinterbrasa

Vårvinterbrasa

Här sitter du vid en brasa på vårvintern och tittar ut över en myr under en skidtur Se i 360!
Foto: Martin Gärdemalm
Ljuddesign: Andreas Estensen

 

 

TESTUTGÅVA nov. 2023

TESTUTGÅVA 2 INNEHÖLL DESSA MILJÖER

Fakta:

 

 


Kontaktinformation