Virtuella Naturinterventioner

Senast ändrad: 26 april 2024

Olika virtuella naturmiljöer skapas i projektet för att användas i VR-glasögon, i en dome och på skärmar. Målet är att skapa VR-miljöer med så hälsofrämjande egenskaper som möjligt, både generellt och specifikt för de olika klientgrupperna i projektet. Interventionerna kommer att vara audiovisuella upplevelser samt stimulera andra sinnen som doft, känsla mm.

Sensoriska material

Mossa

Design av virtuella naturinterventioner

De filmade miljöerna är valda med kunskap om vilka naturtyper som är mest återhämtande och har egenskaper som är viktiga för ökat välbefinnandet. Tidigare forskning har till exempel visat att viktiga egenskaper är bra utsikt, skydd, vattenvy, >80 års skogsålder, ljud från ett stort antal fågelarter etc. Viktigt kan också vara vilken typ av naturmiljöer man växt upp med. Läs mer om tidigare forskning här!

För att ytterligare undersöka vilka miljöer och naturelement som är mest restaurerande och för att möta de olika klientgruppernas önskemål, väljs ett antal olika miljöer; i olika skogstyper (tall-, gran-, lövskogar), naturtyper (skog, sjö, hav, älv, myr), årstider (vår, sommar, höst, vinter), tid på dygnet, olika väder och utspridda i projektområdet, främst i närheten av de olika klientruppsorterna (Sverige; Norrbotten/Övertorneå, Västerbotten, Västernorrland/Österåsen, Finland; Österbotten och Södra Österbotten). Dessutom väljs vissa platser även i gårdsmiljöer med djur.

Ett mycket bra tillfälle ges i projektet att utvärdera om det finns skillnader i preferens och skillnader i effekten på deltagarnas mående, mellan VR-miljöerna . För att göra detta planerar vi att undersöka dessa skillnader med hjälp av både resultaten från de fysiska mätningarna och från de sinnesstämningsenkäter och intervjuer som görs i projektet.

Inom Natureach-projektet skapas virtuell natur med hjälp av videor filmade med 360- graders kameror samt standardkameror med fisheye-objektiv för 180-graders videomaterial. Ljuden spelas in med separat professionell ljudutrustning och för att förstärka naturupplevelsen kommer även de audiovisuella upplevelserna senare att kompletteras med dofter, smaker och taktila förnimmelser genom att lägga till naturliga element från de autentiska miljöerna (t.ex. grenar, löv, mossa, blommor och bär).


Kontaktinformation