Kurs i principer för fiskerivetenskap – 15.0 hp

Senast ändrad: 23 februari 2022
Måsar efter fiskebåt
Vill du arbeta med frågor om hållbart fiske och fiskeförvaltning? Då behövs kunskaper i fiskerivetenskap. Foto: Yvette Heimbrand

Hur mycket kan vi fiska utan att fiskbestånden och ekosystemen påverkas negativt? Kursen "Principer för fiskerivetenskap" ger dig kunskap om vad som krävs för att ett fiske ska vara långsikt hållbart. Du lär dig hur datainsamling, biologiska analyser och beståndsuppskattningar går till och hur vetenskapliga råd omsätts i praktisk och ekosystembaserad fiskförvaltning.

Kursen ger studenterna teoretisk förståelse och praktiska kunskaper i fiskerivetenskapens principer: från fiskekologi, populationsdynamik och beståndsanalyser till vetenskaplig rådgivning och fiskförvaltningsåtgärder. Kursen riktar sig till dig som är intresserad av fisk, fiske, marinbiologi och limnologi och vill lära dig mer om hur vi nyttjar och bevarar våra akvatiska resurser på ett hållbart sätt. 

Ett helt läsår med fiskfokus

Kursen "Principer för fiskerivetenskap" ges på avancerad nivå (master) och kan med fördel läsas i kombination med kursen "Ekologi för fiskevård". Kurserna ges samma termin, och bildar en bra grund för dig som vill arbeta nationellt som internationellt med vatten- och fiskförvaltningsfrågor. Det går också att kombinera kurserna med ett examensarbete (självständigt arbete), vilket tillsammans bildar ett kurspaket på ett helt läsår (60 hp).

Fiskforskning i praktiken

I kursen ingår en exkursion till Lysekil på Västkusten, där du får delta på en trålningsundersökning ombord på SLU Aquas forskningsbåt M/S Hålabben.

Students på fiskebåt
Fältprovtagning ombord på SLU Aquas båt Hålabben ingår som en del av kursen. Foto. Baldvin Thorvalsson
Studenter analyserar plattfisk på lab
Som lärare på kursen arbetar våra ledande experter i bl.a biologiska analyser av fisk och beståndsuppskattningar. Foto: Baldvin Thorvaldsson
FN:s globala mål i utbildningen

SLU:s utbildningar skapar kunskap som bidrar till att nå målen för hållbar utveckling, både inom Sverige och internationellt.

Visste du att SLU har ett helt masterprogram för dig som vill bidra till en hållbar framtid för världens fiskar och vilda djur? Läs mer om det här.


Kontaktinformation

Valerio Bartolino, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Havsfiskelaboratoriet, SLU
valerio.bartolino@slu.se, 010-478 40 58

Andreas Bryhn, forskare, studierektor
Institutionen för akvatiska resurser, SLU
andreas.bryhn@slu.se, 010-478 41 52