Kurs i principer för fiskerivetenskap – 15.0 hp

Senast ändrad: 14 maj 2024
Måsar efter fiskebåt

Hur mycket kan vi fiska utan att äventyra fiskbestånden och ekosystemen negativt, speciellt under klimatförändringar? Kursen "Principer för fiskerivetenskap" ger dig kunskaper om vad som krävs för att ett fiske ska vara långsikt hållbart och utveckla ekosystembaserad fiskförvaltning. Du lär dig hur datainsamling, biologiska analyser och beståndsuppskattningar går till och hur vetenskapliga råd omsätts i praktisk och ekosystembaserad fiskförvaltning i en föränderlig värld.

Kursen är multidisciplinär och ger studenterna teoretisk förståelse och praktiska kunskaper i fiskerivetenskapens principer och förvaltning: från fiskekologi, populationsdynamik och beståndsanalyser till vetenskaplig rådgivning och fiskförvaltningsåtgärder. Kursen riktar sig till en bred grupp studenter som är intresserad av fisk, fiske, och hållbar utveckling och som vill lära sig mer om hållbar förvaltning av naturresurser.

I kursen ingår ett besök till Lysekil på Västkusten, där du får delta i laborationer och åka med på en trålningsundersökning med SLU Aquas forskningsbåt M/S Hålabben.

Principles of Fisheries Science är en suverän kurs för studenter som är intresserade av fiskerimodellering och storleksbestämning av fiskbestånd, där kunskapsutbytet under kursens 10 veckor är väldigt stort. Kursen berör många olika ämnen som är relevanta för fiskerivetenskap”./Tidigare student

Ett helt läsår med fiskfokus

Kursen i fiskerivetenskap ges på avancerad nivå (master) och kan med fördel läsas i kombination med vår kurs "Ekologi för fiskevård". Kurserna ges samma termin, och bygger en bra grund för dig som vill arbeta nationellt som internationellt med vatten- och fiskförvaltningsfrågor. Det går också att kombinera kurserna med ett examensarbete (självständigt arbete), som tillsammans bildar ett kurspaket på ett helt läsår (60 hp).

Kursen ”Ekologi för fiskevård” kan läsas inom SLU:s (och samarbetspartners) masterprogram EnvEuro, och för studenter på Hållbar utveckling och Hållbara livsmedelssystem, eller som fristående masterkurs, om du uppfyller förkunskapskraven på 15 hp Biologi eller Miljövetenskap.

FN:s globala mål i utbildningen

SLU:s utbildningar skapar kunskap som bidrar till att nå målen för hållbar utveckling, både inom Sverige och internationellt.

Visste du att SLU har ett helt masterprogram för dig som vill bidra till en hållbar framtid för världens fiskar och vilda djur? Läs mer om det här.

Fakta:

Principer för fiskerivetenskap

  • Fristående kurs
  • Kursperiod: 1 nov 2024 - 19 jan 2025
  • Kursen ges på engelska
  • Förkunskapskrav: Kunskaper motsvarande 180 hp varav minst 15 hp biologi eller 15 hp miljövetenskap. Engelska 6.
  • Anmälan via  www.antagning.se.