Sveriges lantbruksuniversitet

Centrum för vilt- och fiskforskning

Centrum för vilt- och fiskforskning (CFW) är ett samverkansorgan för de institutioner och forskargrupper  som bedriver verksamhet inom området vilt och fisk i vid bemärkelse vid SLU. CFW är också ett nationellt nätverk mellan forskare och mellan forskning och samhälle.


Det finns 178 sidor som är taggade med Centrum för vilt- och fiskforskning (CFW):

Så mår fisk och skaldjur i svenska vatten – negativ utveckling för siklöjan i norr, uppåt för Vätternrödingen

Statusen för hälleflundra och havskatt i Skagerrak och Kattegatt och för gös i norra Östersjön är så dålig att arterna inte bör fiskas. Utvecklingen är mer positiv för till exempel kummel i Nordsjön

Så mår fisk och skaldjur i svenska vatten – negativ utveckling för siklöjan i norr, uppåt för Vätternrödingen

Statusen för hälleflundra och havskatt i Skagerrak och Kattegatt och för gös i norra Östersjön är så dålig att arterna inte bör fiskas. Utvecklingen är mer positiv för till exempel kummel i Nordsjön

Rätt fisk i fällan med sälsäkra redskap

Östersjöns tre sälarter har återhämtat sig från 1970-talets historiskt låga nivåer, men de växande bestånden skapar också problem för det kustnära yrkesfisket när sälarna tar fisk och skadar

Rätt fisk i fällan med sälsäkra redskap

Östersjöns tre sälarter har återhämtat sig från 1970-talets historiskt låga nivåer, men de växande bestånden skapar också problem för det kustnära yrkesfisket när sälarna tar fisk och skadar

Små områdesstängningar gynnar inte torsken i Östersjön

Traditionell fiskförvaltning använder sig ofta av stängda områden eller säsongsstängningar under fiskens lekperiod för att förbättra fiskbeståndens status. En nyligen publicerad studie visar dock att

Små områdesstängningar gynnar inte torsken i Östersjön

Traditionell fiskförvaltning använder sig ofta av stängda områden eller säsongsstängningar under fiskens lekperiod för att förbättra fiskbeståndens status. En nyligen publicerad studie visar dock att

Batteri av analysmetoder ger bäst kunskap om sälars matvanor

I takt med att sälarna i Östersjön blir fler ställs också fler frågor om hur sälarnas konsumtion av fisk påverkar fiskbestånden. Forskare från SLU har tillsammans med forskarkollegor från Finland,

Batteri av analysmetoder ger bäst kunskap om sälars matvanor

I takt med att sälarna i Östersjön blir fler ställs också fler frågor om hur sälarnas konsumtion av fisk påverkar fiskbestånden. Forskare från SLU har tillsammans med forskarkollegor från Finland,

Utbildning

Vatten är en grundförutsättning för allt liv, ekonomisk utveckling, välfungerande ekosystem och mänskligt välbefinnande och är avgörande för att vi ska uppnå alla de globala hållbarhetsmålen i Agenda

Fiske kan ge samma effekter på kustfisk som övergödning

Fiske kan påverka kustens fiskbestånd på liknande sätt som övergödning; genom att rovfiskar som abborre missgynnas medan till exempel mört gynnas. Det visar en ny studie av Sveriges

Fiske kan ge samma effekter på kustfisk som övergödning

Fiske kan påverka kustens fiskbestånd på liknande sätt som övergödning; genom att rovfiskar som abborre missgynnas medan till exempel mört gynnas. Det visar en ny studie av Sveriges

Kontakta en forskare

Vill du komma i kontakt med en forskare? Har du en fråga kring vatten och fisk? Vi hoppas att du ska hitta rätt person att fråga här nedan! Kontakter på institutionerna Flera av SLUs institutioner