Sveriges lantbruksuniversitet

Centrum för vilt- och fiskforskning

Centrum för vilt- och fiskforskning (CFW) är ett samverkansorgan för de institutioner och forskargrupper  som bedriver verksamhet inom området vilt och fisk i vid bemärkelse vid SLU. CFW är också ett nationellt nätverk mellan forskare och mellan forskning och samhälle.


Det finns 172 sidor som är taggade med Centrum för vilt- och fiskforskning (CFW):

Kontakta en forskare

Vill du komma i kontakt med en forskare? Har du en fråga kring vatten och fisk? Vi hoppas att du ska hitta rätt person att fråga här nedan! Kontakter på institutionerna Flera av SLUs institutioner

Miljöanalys

Förvaltar vi miljön på ett sätt som är hållbart när det gäller vatten och akvatiska ekosystem? SLU har ett samhällsuppdrag som är unikt bland Sveriges universitet och högskolor. Utöver utbildning och

Miljöanalys

Miljöanalys

Förvaltar vi miljön på ett sätt som är hållbart när det gäller vatten och akvatiska ekosystem? SLU har ett samhällsuppdrag som är unikt bland Sveriges universitet och högskolor. Utöver utbildning och

Kust och hav

I program Kust och hav samlas den marina kompetensen med fokus på fisk och skaldjursbestånd inom SLU:s miljöanalys. Programmet har en stark internationell dimension och omfattar mer än ett sextiotal

Hydrologidagen 2019

Hydrologidagen 2019

cajsa.lithell@slu.se Temat för Hydrologidagen 2019 är "Hur kan vår vattenvetenskap bidra till de globala målen för hållbar utveckling?" Dagen kommer att innehålla föredrag, en postersession och

Hydrologidagen 2019

Hydrologidagen 2019

cajsa.lithell@slu.se Temat för Hydrologidagen 2019 är "Hur kan vår vattenvetenskap bidra till de globala målen för hållbar utveckling?" Dagen kommer att innehålla föredrag, en postersession och

Forskning

Forskning

Vi utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans förvaltning och hållbara nyttjande av dem. Vatten är en integrerad och viktig aspekt i detta och SLU har omfattande och

Kunskapsbank

Kunskapsbank

Kunskapsbank water@slu.se Kunskapsbank Läs populärt om SLU:s forskning och miljöanalys kring vatten och fisk! Kunskapsbanken innehåller också allmän kunskap i SLU-anknutna frågor.

RASE - seminarie

RASE - seminarie

Seminariet ”Betet, lövträden och den nya älgförvaltningen” arrangerades 20:e november av CFW (Centrum för vilt- och fiskforskning) Syftet med seminariet var att ge en aktuell bild av var forskningen

RASE - seminarie

RASE - seminarie

Seminariet ”Betet, lövträden och den nya älgförvaltningen” arrangerades 20:e november av CFW (Centrum för vilt- och fiskforskning) Syftet med seminariet var att ge en aktuell bild av var forskningen

Seminarie RASE

Seminarie RASE

Svenska Jägareförbundet skriver i en artikel om seminariet "Betet, lövträden och den nya älgförvaltningen” som arrangerades av CFW (Centrum för vilt- och fiskforskning) 20:e november "Förekomsten av

Seminarie RASE

Seminarie RASE

Svenska Jägareförbundet skriver i en artikel om seminariet "Betet, lövträden och den nya älgförvaltningen” som arrangerades av CFW (Centrum för vilt- och fiskforskning) 20:e november "Förekomsten av