Hoppa till huvudinnehåll

Forskning

Vi utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans förvaltning och hållbara nyttjande av dem. Vatten är en integrerad och viktig aspekt i detta och SLU har omfattande och framstående forskning som relaterar till vatten. SLU:s forskning stärks av omfattande samarbeten med forskare runt om i världen.

Kontaktpersoner

Har du en specifik fråga om vattenforskning? Här får du hjälp med att hitta rätt person!

Porträttfoto av Anna Gårdmark.

Östersjöexperter

Här har vi samlat forskare och experter för frågor kopplade till Östersjön. Listan är sorterad efter ämnesområde med en kort beskrivning av respektive persons expertis.

Bild tagen under och över vattenytan.

Kunskapsbank

Läs populärt om SLU:s forskning och miljöanalys kring vatten och fisk! Kunskapsbanken innehåller också allmän kunskap i SLU-anknutna frågor.

Forskningsstationer

SLU är värd och koordinator för SITES - Swedish Infrastructure for Ecosystem Science. SITES är en nationellt samordnad infrastruktur för terrester och limnologisk fältforskning, som bland annat förvaltar forskningsstationerna Abisko, Asa, Erken, Grimsö, Lönnstorp, Röbäcksdalen, Skogaryd och Svartberget.

Två personer från SLU mäter längden på trålfångad fisk på fartyget Svea.
Publicerad: 17 november 2023 - Sidansvarig: water@slu.se
Loading…