Sveriges lantbruksuniversitet

Vattenforskning på SLU

Vi utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans förvaltning och hållbara nyttjande av dem. Vatten är en integrerad och viktig aspekt i detta och SLU har omfattande och framstående forskning som relaterar till vatten. SLU:s forskning stärks av omfattande samarbeten med forskare runt om i världen.

Loading…