Selektiv avmaskning mot blodmask – risker och möjligheter

Senast ändrad: 12 juni 2023
En vit häst, foto.

Hästens parasiter utvecklar resistens mot avmaskningsmedel, vilket är ett hot mot hästars hälsa. I likhet med antibiotika är det nödvändigt att vara restriktiv med avmaskningsmedel för att effekten ska bevaras. Sedan ungefär tio år rekommenderas därför selektiv avmaskning av hästar.

Trots de nya riktlinjerna upplever klinikveterinärer och patologer att parasitrelaterade skador har ökat de senaste åren. Data från Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) indikerar också en ökad förekomst av stor blodmask.

Det är avgörande för framtiden att man inom hästnäringen tillämpar långsiktigt hållbara rutiner för användningen av avmaskningsmedel. Samtidigt får det inte leda ökade parasitskador, och mer kunskap om konsekvenserna av selektiv avmaskning behövs.

Mål

Syftet med det här projektet är att undersöka förekomsten av stor blodmask på svenska och norska hästgårdar och att undersöka om selektiv avmaskning kan kopplas till en ökning av parasitförekomst och parasitrelaterade skador. Dessutom ska, för första gången i Skandinavien, effekten av beteshygieniska åtgärder som komplement till avmaskning utvärderas.

Medverkande i projektet

Projektet är ett samarbete mellan SLU, SVA och Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

  • Eva Tyden, forskrare vid institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, SLU
  • Eva Osterman-Lind, veterinär, SVA
  • Heidi Enemark, NMBU

Fakta:

Projektet är finansierat av Stiftelsen Hästforskning och pågår till 2020.


Kontaktinformation

Eva Tyden, Forskare
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF), Enheten för parasitologi
eva.tyden@slu.se, +4618671208