Sveriges lantbruksuniversitet

Miljö- och naturvårdsvetenskap

Miljö- och naturvårdsvetenskap är ett område som studerar sambandet mellan natur/miljö och människan, t.ex. miljöproblem, miljörelaterade orsakssamband och möjliga åtgärder och lösningar av miljöproblem, innefattande hållbar utveckling. I ämnet ingår forskning om biodiversitet, risk och etik.


Det finns 491 sidor som är taggade med Miljö- och naturvårdsvetenskap:
Samverkan

Samverkan

Vid institutionen för stad och land ser vi samverkan med samhällets aktörer som ett verktyg för våra medarbetare att bidra till ett hållbart samhällsbyggande, och som en metod för att bedriva och

Skogsbränder gynnar hotade skalbaggar under lång tid

Under flera år efter den stora branden i Muddus nationalpark 2006 har forskare från SLU studerat hur skalbaggssamhället har förändrats. Det visade sig att hotade och brandberoende skalbaggar

Skogsbränder gynnar hotade skalbaggar under lång tid

Under flera år efter den stora branden i Muddus nationalpark 2006 har forskare från SLU studerat hur skalbaggssamhället har förändrats. Det visade sig att hotade och brandberoende skalbaggar

Hållbart nyttjande av naturresurser

Kursen ställdes tyvärr in sommaren 2020 på grund av den rådande situationen med Covid-19. Vi planerar att genomföra kursen i Tjeckien, Polen och Sverige sommaren 2021 i stället - välkommen med din

Jämförelse mellan olika kartor

Jämförelse mellan olika kartor

Som mått på hur väl en karta överensstämmer med verkligheten kan man använda måtten noggrannhet och kappa-värde. Högre noggrannhet och kappavärden anger bättre, mer träffsäkra kartor. En noggrannhet

Styrning och rättvisa

Syftet med projektet är att utveckla en vision för en integrerad och socialt accepterad styrning mot ett fossilfritt välfärdssamhälle. Åtgärder för att begränsa klimatförändringarna är fångade i ett

Balansera planering

Detta forskningsprojekt utvecklar både teoretiskt orienterad och praktiskt tillämplig kunskap om innovativa medborgardialog processer för att hantera brådskande hållbarhetsutmaningar. Bakgrund Många

ReaD-FIRE

Hur kan vi tolka, förstå och bemöta konsekvenserna av när landskap drastiskt förändas? ReaD-FIRE är ett projekt som syftar till att öka förståelsen för just dessa komplexa interaktioner mellan

Plattform för växtskydd

Plattform för växtskydd

Fakultetsgemensamma ämnesområde växtskydd Var tionde forskare vid SLU arbetar med växtskydd. SLU Plattform växtskydd finns för att främja och stimulera samarbeten mellan personal på SLU:s olika

Deltagande miljöövervakning

Det här projektet undersöker de villkor som kan göra det möjligt för medborgare att bli aktivt delaktiga i miljöstyrning för förbättrad hälsa. Genom mätningar via personliga instrument av

Markfuktighetskartor

Markfuktighetskartor

Heltäckande markfuktighetsdata över skogsmarken

SLU-utvecklat verktyg ska främja bevarandet av hotad papegoja

Forskare vid SLU har tillsammans med ursprungsbefolkning i Guyana utvecklat ett nytt genetiskt övervakningsverktyg som ska hjälpa bevarandet av en hotad papegoja som lever i Amazonas regnskog.

Loading…