Hoppa till huvudinnehåll

Miljö- och naturvårdsvetenskap

Miljö- och naturvårdsvetenskap är ett område som studerar sambandet mellan natur/miljö och människan, t.ex. miljöproblem, miljörelaterade orsakssamband och möjliga åtgärder och lösningar av miljöproblem, innefattande hållbar utveckling. I ämnet ingår forskning om biodiversitet, risk och etik.


Det finns 287 sidor som är taggade med Miljö- och naturvårdsvetenskap:

Skogsskötsel

Ämnet omfattar såväl grundläggande som tillämpade frågeställningar och utgår ifrån att utveckla medel och metoder för att uppnå mål definierade av skogsägare och samhälle. Samverkan och dialog med

Systemanalys

Syftet är att finna produktionssystem som på bästa sätt förenar målen att minska utsläppen av växthusgaser och bevara eller öka den betesberoende biologiska mångfalden. Även produktionssystemens

Greenspiration Hour - Framtidens jordbruk

Greenspiration Hour - Framtidens jordbruk Framtidens jordbruk lars.eling@slu.se Inbjudan till ett lunchevent om framtidens jordbruk. Arrangeras av SLU Holding, Green Innovation Park, Almi och den

Skoglig marklära

tejshree.tiwari@slu.se

Researchers

tejshree.tiwari@slu.se

Forest ecophysiology

tejshree.tiwari@slu.se

Video gallery

Videor om Skogshistoria i Skandinavien För en första glimt av våra forskningsidéer, ta en titt på våra kortfilmer som vi har producerat tillsammans med Bosse och Titti Backström (Banum).

Disp Carlotta Meriggi

Early detection and the importance of environmental drivers for the invasive cyanobacterium Raphidiopsis raciborskii charlotta.eriksson@slu.se Carlotta Meriggi försvarar sin avhandling "Early

Forskning

Forskning vid institutionen Forskning vid institutionen Forskning bedrivs inom sju ämnesområden där vi tar fram kunskap om skogliga ekosystem och de processer som driver dessa. Denna kunskap

Kraftsamling växthälsa

SLU och Jordbruksverket har i en skrivelse till regeringen föreslagit en satsning på temat växthälsa. Satsningen som kallas Kraftsamling växthälsa ska leverera behovsbaserad kunskap, kompetens och

Staff

Tejshree.tiwari@slu.se white Personnel

Slutsatser från brandwebinarium

Under SLU:s webinarium om en nationell branddatabas stod det klart att en sak är av särskilt stor vikt: ett tydligt uppdrag från regeringen. Den 20 april genomförde SLU ett webinarium ( se

Loading…