Sveriges lantbruksuniversitet

Miljö- och naturvårdsvetenskap

Miljö- och naturvårdsvetenskap är ett område som studerar sambandet mellan natur/miljö och människan, t.ex. miljöproblem, miljörelaterade orsakssamband och möjliga åtgärder och lösningar av miljöproblem, innefattande hållbar utveckling. I ämnet ingår forskning om biodiversitet, risk och etik.


Det finns 65 sidor som är taggade med Miljö- och naturvårdsvetenskap:
Institutionen för skogens ekologi och skötsel

Institutionen för skogens ekologi och skötsel

Vårt uppdrag är att verka för ökad förståelse av skogliga ekosystem och de processer som driver dessa, samt att vidareutveckla principerna för hur skogsekosystem bäst kan förvaltas - Kontakt Personal Publikationer Examensarbete Utbildning - ...

Plattform växtskydd

Plattform växtskydd

Växtskyddsrelaterad forskning och undervisning bedrivs vid flera av SLU:s institutioner och fakulteter. Plattform växtskydd finns för att stimulera och stödja samarbeten mellan personal på SLU:s olika verksamhetsorter och fakulteter samt att kraftfullt ...

Foto: SLU

I kärnkraftens kylvatten anas framtidens Östersjö

Övervakningen av de varma kylvattenplymerna utanför de svenska kärnkraftverken, bland annat i Forsmark, skapar unika möjlighet att spana in i framtiden. Foto: SLU. Välkommen till kylvattenrecipienten - det kustvattenområde som påverkas av ett ...

Tromsöloka, Heracleum persicum. Foto: Mora Aronsson, SLU

Fler invasiva arter att vänta

Tromsöloka, Heracleum persicum, är listad på EU:s förteckning över invasiva främmande arter, vilket innebär att den bl.a. är förbjuden att importera och plantera ut. Foto: Mora Aronsson EU-kommissionen har tagit fram en lista med 49 invasiva ...

River Ouse, York.jpg

CKB bidrog på pesticid-konferens i York

River Ouse, York. Foto: Jenny Kreuger Flera medarbetare inom CKB deltog på konferensen Pesticide Behaviour in Soils, Water and Air i York 30 aug - 1 sep 2017. Nu finns posters och presentationer från CKB tillgängliga på hemsidan. Deltagare med koppling ...

Fjällsjö. Foto: Agnes Bondesson

Näringsutarmning ett okänt problem

Fjällsjö. Foto: Agnes Bondesson, SLU Övergödning, när ett överskott av näringsämnen leder till för hög produktion av växtplankton, är ett välkänt begrepp. Att det samtidigt pågår en näringsutarmning av vissa sjöar och vattendrag, så ...

snoeleopard_300.jpg

23 snöleoparder har visat hur de lever

Välkamouflerad snöleopard. Foto: Örjan Johansson Med hjälp av data från GPS-märkta djur har forskningen om de centralasiatiska snöleoparderna gjort mycket stora framsteg under de senaste nio åren. En av förgrundsfigurerna i detta arbete är ...

orjan_ostmansvv-300.jpg

Örjan Östman, akvatisk ekologi

Örjan Östman är samverkanslektor i akvatisk ekologi med fokus på ekosystembaserad fiskeriförvaltning. Örjan Östman är samverkanslektor med fokus på ekosystembaserad fiskeriförvaltning. I min forskning vill jag tillsammans med andra aktörer ...

"Skoglig bioenergi central i klimatarbetet"

"Skoglig bioenergi central i klimatarbetet"

Skoglig bioenergi central i klimatarbetet" - Bioenergianvändningen behöver öka för att ytterligare bidra i den omställning som krävs för att vi skall nå klimatmålen, skriver 18 forskare, varav tio från SLU, i en debattreplik i Dagens Nyheter. ...

kjb_0010_Kerstin-Jonsson-Azote.jpg

Tusentals elever hjälper SLU-forskare förstå hösten

Höstlöv (Foto: Kerstin Jonsson-Azote) I takt med att klimatet blir varmare dyker vårtecknen upp tidigare, men hösten verkar vara svårare att förstå. Nu har över 15 000 skolelever anmält sig till att hjälpa forskarna i det landsomfattande massexperimentet ...

mink-i-vallentuna300x300px.jpg

Minkprojektet

Minkforskning vid SLU - ett miljöanalysprojekt med fokus på miljögifter Den vilda minken ses mest som ett skadedjur vid svenska vatten, men den är också ett viktigt redskap i miljöövervakningen. Undersökningar av vilda minkar kan visa oss vilka ...

impatiens_grandulifera_1 Tomas Gorner.jpg

Nya arter på EU:s "svarta lista"

Jättebalsamin, "Impatiens grandulifera", är en av de nya arter som av EU inför restriktioner mot. Foto: Tomas Gorner. I juli togs beslut om att utöka listan på invasiva arter som EU länderna inför restriktioner för och åtgärder mot ...

Fler resultat:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6