Hoppa till huvudinnehåll

Miljö- och naturvårdsvetenskap

Miljö- och naturvårdsvetenskap är ett område som studerar sambandet mellan natur/miljö och människan, t.ex. miljöproblem, miljörelaterade orsakssamband och möjliga åtgärder och lösningar av miljöproblem, innefattande hållbar utveckling. I ämnet ingår forskning om biodiversitet, risk och etik.


Det finns 335 sidor som är taggade med Miljö- och naturvårdsvetenskap:

Rättvis utfasning

Detta forskningsprojekt utvecklar ett replikerbart ramverk som är socialt inkluderande baserat på röster från Indiens kolfält i syfte att stötta en rättvis utfasning av kolenergi. Bakgrund I många

Utbildning

Institutionen ger kurser på grund- och avancerad nivå i ämnena landsbygdsutveckling, landskapsarkitektur och miljövetenskap. Vi har ansvaret för kurserna i sju utbildningsprogram på grund- och

Framtidens livsmedelssystem

Vilka aspekter är viktiga för att planera och designa framtidens hållbara livsmedelssystem? Vad är cirkulär livsmedelsproduktion, och hur kan det stärka livsmedelsförsörjning, hållbarhet och

Disp Hugo de Campos Pereira

Binding of per- and polyfluoroalkyl substances (PFASs) in soil : effects of solution chemistry, soil properties, and PFAS structure charlotta.eriksson@slu.se Hugo de Campos Pereira försvarar sin

Samverkan

Vid institutionen för stad och land ser vi samverkan med samhällets aktörer som ett verktyg för våra medarbetare att bidra till ett hållbart samhällsbyggande, och som en metod för att bedriva och

Disp Emma Lannergård

Phosphorus transport in the landscape – Integrating high-frequency monitoring, phosphorus geochemistry and modelling to improve water management charlotta.eriksson@slu.se Emma Lannergård försvarar

Disp Jens Blomquist

Effects of structure liming on clay soil charlotta.eriksson@slu.se Jens Blomquist försvarar sin avhandling "Effects of structure liming on clay soil" den 10 december 2021 Alla intresserade är

Växtskyddsmaterial

Här finns material att ladda ner som presenterar SLU:s växtskyddsforskning samt rapporter från fokusgrupper som arbetat med olika aspekter av växtskydd. Filmer om växtskydd Hösten 2021 producerades

Publikationer

Här hittar du all vetenskaplig publicering producerad vid institutionen för stad och land. Publikationer om agrarhistoria, landsbygdsutveckling, landskapsarkitektur, miljökommunikation, biologisk

Bekämpningsmedel i luft och nederbörd

Resultat från provtagningarna av nederbörd och luft, inom den nationella miljöövervakningen av bekämpningsmedel, finns här. Nederbörd samlas in i Skåne och i Uppland. Platserna är valda så att de

Våtmarksrenovering - risk för oönskade utsläpp

När man restaurerar våtmarker finns risk för att utsläpp av växthusgasen metan och metylkvicksilver ökar. Forskare vid SLU undersöker nu hur stora utsläppen är och hur de kan minskas. Runt om i

Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi

Vi forskar både tillämpat och grundläggande på interaktioner mellan växter, patogener, symbiotiska mykorrhizasvampar och nedbrytarsvampar, bakterier samt a rkéer och deras roll i skog och jordbruk.

Loading…