Hoppa till huvudinnehåll

Miljö- och naturvårdsvetenskap

Miljö- och naturvårdsvetenskap är ett område som studerar sambandet mellan natur/miljö och människan, t.ex. miljöproblem, miljörelaterade orsakssamband och möjliga åtgärder och lösningar av miljöproblem, innefattande hållbar utveckling. I ämnet ingår forskning om biodiversitet, risk och etik.


Det finns 290 sidor som är taggade med Miljö- och naturvårdsvetenskap:

Bekämpningsmedel i luft och nederbörd

Resultat från provtagningarna av nederbörd och luft, inom den nationella miljöövervakningen av bekämpningsmedel, finns här. Nederbörd samlas in i Skåne och i Uppland. Platserna är valda så att de

BSSC

Nyfiken på Östersjön? Besök Baltic Sea Science Center (BSSC) på Skansen och lär dig mer eller delta i digitala evenemang. SLU bidrar stolt med kunskapsunderlag.

Från väsen till vetenskap

Kan hotade väsen skapa dialog och väcka engagemang om kunskap?

Nyhetsbrev

Anmäl dig gärna till vår sändlista om du vill få information om aktiviteter inom området växtskydd med fokus på SLU. Nyhetsbrevet skickas ut 2-5 gånger per år. Fyll i och skicka in formuläret!

Agora

Agora syftar till att utveckla kunskap och lärande inom strategisk och specifik miljöbedömning. Agora grundades år 2022 och drivs i samarbete mellan SLU och Mittuniversitetet. Läs mer på den engelska

Webbinarium: Skogsdata 2024

henrik.j.persson@slu.se Ny statistik och resultat från Riksskogstaxeringens artinriktade inventeringar. Foto: Andreas Palmén SLU Riksskogstaxeringen inventerar årligen skog och mark i hela landet

Design Fjällen ny

pernilla.christensen@slu.se

Analys och resultat Lövskogar

Sidan är under under uppbyggnad! Kontakta den programansvarige för förfrågningar om resultat och data (se nedan).

Metodik flygbildsinventering Havsstrand

Inventeringarna består av två steg. Det första steget är en flygbildsinventering och det andra steget är en fältinventering. Syftet med flygbildsinventeringen I flygbildsinventeringen potentiella

Analys och resultat Havsstrand

Sidan är under under uppbyggnad! Kontakta den programansvarige för förfrågningar om resultat och data (se nedan).

Metodik fältinventering Havsstrand

Metodik fältinventering av Havsstrand pernilla.christensen@slu.se

Modeller

Vad som växer i fjällkedjan beror till allra största delen på naturgivna förutsättningar (berggrund och näringsinnehåll, exponering mot klimatfaktorer under säsongerna, geografiskt och topografiskt

Loading…