Sveriges lantbruksuniversitet

Miljö- och naturvårdsvetenskap

Miljö- och naturvårdsvetenskap är ett område som studerar sambandet mellan natur/miljö och människan, t.ex. miljöproblem, miljörelaterade orsakssamband och möjliga åtgärder och lösningar av miljöproblem, innefattande hållbar utveckling. I ämnet ingår forskning om biodiversitet, risk och etik.


Det finns 246 sidor som är taggade med Miljö- och naturvårdsvetenskap:

Fisk, kräftor och musslor som eDNA – test av metodik och användbarhet

Vatten innehåller fragment av DNA från fisk, kräftor och musslor. Kan ett vattenprov visa vilka arter som lever i en sjö? Vi testar och utvecklar eDNA-metoden som ett komplement inom traditionell

Lösningar mot torkan

En sommar med extrem torka har lett till foderbrist, lägre skörd och missväxt. Jennie Barron, professor i jordbrukets vattenhushållning, SLU, ger här sina förslag på hur svenskt jordbruk kan

Dioxinrening för bättre fisk

Dioxinrening för bättre fisk

I en intervju på forskning.se berättar Karin Wiberg om de senaste rönen i arbetet med att spåra var dioxinerna i Östersjön kommer ifrån Fet östersjöfisk innehåller så höga halter av dioxin att det

Svampar och bakterier

Forskare vid SLU, Uppsala universitet, Tartu universitet och European Molecular Biology Laboratory (EMBL) i Heidelberg har tillsammans genomfört den första globala genomiska kartläggningen av

Svampar och bakterier

Forskare vid SLU, Uppsala universitet, Tartu universitet och European Molecular Biology Laboratory (EMBL) i Heidelberg har tillsammans genomfört den första globala genomiska kartläggningen av

Lösningar mot torkan

En sommar med extrem torka har lett till foderbrist, lägre skörd och missväxt. Jennie Barron, professor i jordbrukets vattenhushållning, SLU, ger här sina förslag på hur svenskt jordbruk kan

Lösningar mot torkan

En sommar med extrem torka har lett till foderbrist, lägre skörd och missväxt. Jennie Barron, professor i jordbrukets vattenhushållning, SLU, ger här sina förslag på hur svenskt jordbruk kan

Dioxinrening för bättre fisk

Dioxinrening för bättre fisk

I en intervju på forskning.se berättar Karin Wiberg om de senaste rönen i arbetet med att spåra var dioxinerna i Östersjön kommer ifrån Fet östersjöfisk innehåller så höga halter av dioxin att det

Larverna fixar biffen

Fluglarver kan förvandla ruttnande sopor till högvärdigt protein och rensa gödsel från salmonella och läkemedelsrester. Men möjligheten att utnyttja larverna är än så länge begränsad på grund av en

Alkaline dehydration of anion–exchanged human urine: Volume reduction, nutrient recovery and process optimisation

In urine-separating sanitation systems, bacterial urease enzymes can hydrolyse urea to ammonia during the pipe transport and storage of urine. The present study investigated whether it was possible

SLU Vattenforum

SLU Vattenforum

SLU arbetar med vatten för livet - och livet i vattnet. Vi har omfattande forskning, miljöanalys och utbildning om vatten och akvatiska ekosystem. Vi har ca 400 forskare och annan personal som bidrar

Lars Edenius, viltekologi

Lars Edenius är samverkanslektor i viltekologi med inriktning på klövvilt. Han vill förbättra vilt- och fiskeförvaltningen tillsammans med samhället och näringen speciellt. Vårt mål är att förstå