Sveriges lantbruksuniversitet

Miljö- och naturvårdsvetenskap

Miljö- och naturvårdsvetenskap är ett område som studerar sambandet mellan natur/miljö och människan, t.ex. miljöproblem, miljörelaterade orsakssamband och möjliga åtgärder och lösningar av miljöproblem, innefattande hållbar utveckling. I ämnet ingår forskning om biodiversitet, risk och etik.


Det finns 107 sidor som är taggade med Miljö- och naturvårdsvetenskap:
Island_cronosequence_studies_300x300_fotograf_okand.jpg

Skoglig vegetationsekologi

Forskningen är främst inriktad mot att förstå interaktionen mellan olika växter, samt med andra biotiska och abiotiska komponenter i det skogliga ekosystemet. Både den grund- och tillämpade forskningen inom ämnesområdet syftar till att förstå ...

Institutionen för skogens ekologi och skötsel

Institutionen för skogens ekologi och skötsel

Vårt uppdrag är att verka för ökad förståelse av skogliga ekosystem och de processer som driver dessa, samt att vidareutveckla principerna för hur skogsekosystem bäst kan förvaltas - Kontakt Personal Publikationer Examensarbete Utbildning - ...

Researchers-and-Mt-Morbus-MP.JPG

Att undvika pastoralistparadoxen trots klimatförändringarna - nytt projekt med SLU-forskare

Förra veckan var SLU-forskare i Kenya för att starta upp ett nytt forskningsprojekt om olika system för markinnehav och dess betydelse för klimatsårbarheten i halvtorra områden i Afrika söder om Sahara. Tre olika områden i Kenya dominerade av ...

Projekt

Projekt

Peepoo - a leapfrog santitation solution? This project studies the Peepoo sanitation system, a possible leapfrog technology to reach poor people living in settings with extreme population densities and lack of infrastructure. Peepoo is a single-use, self-sanitising, ...

Institutionen för energi och teknik

Institutionen för energi och teknik

Vid institutionen för energi och teknik bedrivs forskning och utbildning med fokus på hur lantbruket kan medverka till ett hållbart samhälle. Vi har stor kompetens inom teknik och system för uthållig produktion av livsmedel- och bioenergi, även ...

Östersjöskust_Jens Olsson.jpg

Nya forskningsresultat för att bedöma hur Östersjön mår

Foto: Jens Olsson Fisken och näringsvävarna i Östersjön påverkas av en mängd olika faktorer kopplade till såväl mänsklig aktivitet som naturlig miljövariation och samspel mellan arterna. Det är något man måste beakta när man bedömer havsmiljöns ...

Kretsloppsteknik

Kretsloppsteknik

Vår vision är att nyttja allt organiskt avfall från livsmedelskedjan som värdefulla resurser för hållbar produktion av mat. Visionen gäller allt organiskt avfall från hela livsmedelskedjan; toalett- och mat-avfall liksom gödsel, skörderester ...

fjaellnaera skaergaard1_nf300.jpg

Fjällnära skärgård visar hur artförluster påverkar ekosystems funktioner

Lappländsk övärld. Foto: Nicolas Fanin I över 20 år har det pågått ett världsunikt experiment på 30 delvis ganska olika öar i två sjöar nära Arjeplog. På varje ö finns små rutor där en eller flera växtarter har avlägsnats, och nu ...

NjallaStakke_300x300_Lars_Ostlund.jpg

Skogshistoria

Forskningen är inriktad mot människan och skogen i ett långt tidsperspektiv och skapar därigenom en djupare förståelse för dagens skogsbruk. Skogshistoria är den spännande forskningen om människans relation till skogen i ett långt tidsperspektiv. ...

Arbete_i_vagtrumma_300x300_fotograf_okand.jpg

Skogslandskapets biogeokemi

Forskningen inriktas huvudsakligen mot hur vatten, kol, näringsämnen och metaller omvandlas, ackumuleras och transporteras i, från och mellan skog, myr, vatten och atmosfär. En viktig del i vår forskning är att studera processer, transporter och ...

Bestandskammare_300x300_Meredith_Blackburn.jpg

Skoglig ekofysiologi

Forskningen inom skoglig ekofysiologi behandlar växters, i synnerhet skogsträdens, tillväxt och dynamik i förhållande till olika omvärldsfaktorer i framförallt boreala skogsekosystem. Särskilt viktigt är studier av skogsträdens fotosyntes, ...

vattenpest_loetsjoen_KTattersdill300.jpg

Vattenpestens segertåg får sin förklaring

Tätt bestånd av vattenpest i Lötsjön öster om Uppsala. Foto: Kristina Tattersdill Den nordamerikanska vattenpesten är en slingrande vattenväxt som idag är mycket vanlig i Syd- och Mellansverige, och som fortsätter att sprida sig norrut och ...

Fler resultat:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9