Analys och resultat Lövskogar

Senast ändrad: 15 maj 2024

Sidan är under under uppbyggnad! Kontakta den programansvarige för förfrågningar om resultat och data (se nedan).


Kontaktinformation

Henrik Hedenås, Programchef NILS, Projektledare för gräsmarks och lövskogsinventeringen
Institutionen för skoglig resurshushållning/Avdelningen för landskapsanalys, SLU
henrik.hedenas@slu.se, 090-786 86 41