Bekämpningsmedel i luft och nederbörd

Senast ändrad: 19 december 2022
Gräsyta med flera mätinstrument. Foto.

Resultat från provtagningarna av nederbörd och luft, inom den nationella miljöövervakningen av bekämpningsmedel, finns här. Nederbörd samlas in i Skåne och i Uppland. Platserna är valda så att de ligger en bit från närmsta jordbruksområde och på så sätt samlar in bekämpningsmedel som färdats långväga. Luft samlas in, uppdelat på filter och PUF, vid provplatsen för nederbörd i Skåne.

Insamlingen av nederbörd i Skåne började på Vavihill (Söderåsen) 2002 och insamling av luft vid samma lokal inleddes 2009. Stationen flyttade till Hallahus (Söderåsen) med data från denna station från 2017. Provtagning av nederbörd längre norr ut började 2009 vid Aspvreten, Södermanland, men flyttades i början av 2017 till Norunda, Uppland. Lokalerna Vavihill (SE0011R), Aspvreten (SE0012R) och Hallahus (SE0020R) ingår i EMEP nätverket  och Norunda ingår i ICOS-nätverket där det även sker andra undersökningar av luft och atmosfärisk deposition.

Rådata från undersökningarna presenteras nedan i Excel-filer

  • Luft, Skåne (södra provplatsen)
  • Nederbörd, Skåne (södra provplatsen)
  • Nederbörd, Södermanland/Uppland (norra provplatsen)

Figurer över fynd i luft och nederbörd

Fynd i luftfilter 2014-2020, Skåne

Pesticider i luftfilter 2014-2020 Hallahus Sverige

Andel prov med fynd av de vanligast förekommande växtskyddsmedlen i luft från Vavihill/Hallahus 2014-2020 (filter) under ordinarie säsong (april-oktober). Staplar med svart ram anger de substanser, inklusive nedbrytningsprodukter till vissa av dessa, som inte varit tillåtna att användas i jordbruket i Sverige under större delen av tidsperioden. Substanser med fyndfrekvens över 25 % visas i figuren.

Fynd i luft-PUF 2009-2020, Skåne

Fynd av pesticider i luftPUF 2009-2020 Hallahus, Sverige

Andel prov med fynd av de vanligast förekommande växtskyddsmedlen i luft från Vavihill/Hallahus 2009-2020 (PUF) under ordinarie säsong (april-oktober). Staplar med svart ram anger de substanser, inklusive nedbrytningsprodukter till vissa av dessa, som inte varit tillåtna att användas i jordbruket i Sverige under större delen av tidsperioden. Substanser med fyndfrekvens över 25 % visas i figuren

Deposition av bekämpningsmedel 2002-2020

Deposition av pesticider 2002-2020

Genomsnittlig månadsdeposition av bekämpningsmedel för maj, juni och oktober, per år, över Vavihill/Hallahus, Skåne, 2002-2020 och maj, juni, september för Aspvreten, Södermanland/Norunda, Uppland, 2009-2020.

Fynd i nederbörd 2002-2009, Skåne

Fynf nederbörd Hallahus 2002-2009.jpg

Andel prov med fynd av de vanligast förekommande växtskyddsmedlen i nederbörd 2002-2009 (Vavihill) under ordinarie säsong (april-oktober). Staplar med svart ram anger de substanser, inklusive nedbrytningsprodukter, som inte varit tillåtna för användning i Sverige under större delen av mätperioden. Endast substanser med fyndfrekvens över 25 % visas.

Fynd i nederbörd 2010-2020, Skåne

Fynf nederbörd Hallahus 2010-2020.jpg

Andel prov med fynd av de vanligast förekommande växtskyddsmedlen i nederbörd 2010-2020 (Vavihill 2010-2016, Hallahus 2017-) under ordinarie säsong (april-oktober). Staplar med svart ram anger de substanser, inklusive nedbrytningsprodukter, som inte varit tillåtna för användning i Sverige under större delen av mätperioden. Endast substanser med fyndfrekvens över 25 % visas.