Bekämpningsmedel i luft och nederbörd

Senast ändrad: 17 november 2021
Gräsyta med flera mätinstrument. Foto.

Resultat från provtagningarna av nederbörd och luft, inom den nationella miljöövervakningen av bekämpningsmedel, finns här. Nederbörd samlas in i Skåne och i Uppland. Platserna är valda så att de ligger en bit från närmsta jordbruksområde och på så sätt samlar in bekämpningsmedel som färdats långväga. Luft samlas in, uppdelat på filter och PUF, vid provplatsen för nederbörd i Skåne.

Insamlingen av nederbörd i Skåne började på Vavihill (Söderåsen) 2002 och insamling av luft vid samma lokal inleddes 2009. Stationen flyttade till Hallahus (Söderåsen) med data från denna station från 2017. Provtagning av nederbörd längre norr ut började 2009 vid Aspvreten, Södermanland, men flyttades i början av 2017 till Norunda, Uppland. Lokalerna Vavihill (SE0011R), Aspvreten (SE0012R) och Hallahus (SE0020R) ingår i EMEP nätverket  och Norunda ingår i ICOS-nätverket där det även sker andra undersökningar av luft och atmosfärisk deposition.

Se resultaten från undersökningar i Excel-filer

  • Luft, Skåne (södra provplatsen)
  • Nederbörd, Skåne (södra provplatsen)
  • Nederbörd, Södermanland/Uppland (norra provplatsen)

Kontaktinformation

stefan.andersson@slu.se, 018-672416