Bekämpningsmedel i luft och nederbörd

Senast ändrad: 02 april 2024
Gräsyta med flera mätinstrument. Foto.

Resultat från provtagningarna av nederbörd och luft, inom den nationella miljöövervakningen av bekämpningsmedel, finns här. Nederbörd samlas in i Skåne och i Uppland. Platserna är valda så att de ligger en bit från närmsta jordbruksområde och på så sätt samlar in bekämpningsmedel som färdats långväga. Luft samlas in, uppdelat på filter och PUF, vid provplatsen för nederbörd i Skåne.

Insamlingen av nederbörd i Skåne började på Vavihill (Söderåsen) 2002 och insamling av luft vid samma lokal inleddes 2009. Stationen flyttade till Hallahus (Söderåsen) med data från denna station från 2017. Provtagning av nederbörd längre norr ut började 2009 vid Aspvreten, Södermanland, men flyttades i början av 2017 till Norunda, Uppland. Lokalerna Vavihill (SE0011R), Aspvreten (SE0012R) och Hallahus (SE0020R) ingår i EMEP nätverket  och Norunda ingår i ICOS-nätverket där det även sker andra undersökningar av luft och atmosfärisk deposition.

Rådata från undersökningarna presenteras nedan i Excel-filer

  • Luft, Skåne (södra provplatsen)

Data för luft 2022 kommer under hösten 2024 pga en uppdatering av analysmetod som drog ut på tiden.

  • Nederbörd, Skåne (södra provplatsen)
  • Nederbörd, Södermanland/Uppland (norra provplatsen)

Figurer över fynd i luft och nederbörd

Fynd i luftfilter 2014-2020, Skåne

Pesticider i luftfilter 2014-2020 Hallahus Sverige

Andel prov med fynd av de vanligast förekommande växtskyddsmedlen i luft från Vavihill/Hallahus 2014-2020 (filter) under ordinarie säsong (april-oktober). Staplar med svart ram anger de substanser, inklusive nedbrytningsprodukter till vissa av dessa, som inte varit tillåtna att användas i jordbruket i Sverige under större delen av tidsperioden. Substanser med fyndfrekvens över 25 % visas i figuren.

Fynd i luft-PUF 2009-2020, Skåne

Fynd av pesticider i luftPUF 2009-2020 Hallahus, Sverige

Andel prov med fynd av de vanligast förekommande växtskyddsmedlen i luft från Vavihill/Hallahus 2009-2020 (PUF) under ordinarie säsong (april-oktober). Staplar med svart ram anger de substanser, inklusive nedbrytningsprodukter till vissa av dessa, som inte varit tillåtna att användas i jordbruket i Sverige under större delen av tidsperioden. Substanser med fyndfrekvens över 25 % visas i figuren

Deposition av bekämpningsmedel 2002-2022

Figur över deposition av pesticider på två platser i Sverige 2002-2022

Genomsnittlig månadsdeposition av bekämpningsmedel för maj, juni och oktober, per år, över Vavihill/Hallahus, Skåne, 2002-2022 och maj, juni, september för Aspvreten, Södermanland/Norunda, Uppland, 2009-2022.

Fynd i nederbörd 2002-2008, Skåne

Fynd nederbörd Vavihill Hallahus 2002-2008.png

Andel prov med fynd av de vanligast förekommande växtskyddsmedlen i nederbörd 2002-2008 i Skåne (Vavihill) under ordinarie säsong (april-oktober). Staplar med svart ram anger de substanser, inklusive nedbrytningsprodukter, som inte varit tillåtna för användning i Sverige under större delen av mätperioden. Endast substanser med fyndfrekvens över 10 % visas.

Fynd i nederbörd 2009-2015, Skåne

Fynd nederbörd Vavihill Hallahus 2009-2015.png

Andel prov med fynd av de vanligast förekommande växtskyddsmedlen i nederbörd 2009-2015 i Skåne (Vavihill) under ordinarie säsong (april-oktober). Staplar med svart ram anger de substanser, inklusive nedbrytningsprodukter, som inte varit tillåtna för användning i Sverige under större delen av mätperioden. Endast substanser med fyndfrekvens över 10 % visas.

Fynd i nederbörd 2016-2022, Skåne

Fynd nederbörd Hallahus 2016-2022.png

Andel prov med fynd av de vanligast förekommande växtskyddsmedlen i nederbörd 2016-2022 i Skåne (Vavihill till och med 2016, Hallahus 2017- ) under ordinarie säsong (april-oktober). Staplar med svart ram anger de substanser, inklusive nedbrytningsprodukter, som inte varit tillåtna för användning i Sverige under större delen av mätperioden. Endast substanser med fyndfrekvens över 10 % visas.