Simulering av tillförselkedjan för stubbränslesystem

Senast ändrad: 05 november 2021

Projektet "Simulering av tillförselkedjan för stubbränslesystem" startade i september 2011.

Syftet var att via simulering utvärdera stubbtillförselkedjor, från skog till slutkund, samt jämföra dessa med befintliga grot-system. Utvärderingen ska ta hänsyn till bränslekvalitet, maskinanvändning, energiinput samt ekonomi.

 

Fakta:

Externa samarbetspartners var Energimyndigheten och Skogforsk.