SPANS - Sanitation Planning for Alternative Nutrient-recovery Systems

Senast ändrad: 02 november 2021

Projektet vill förbättra kunskapen om anpassning och innovation i sanitetsplanering. Projektet undersöker teknisk och samhällelig beredskap för alternativa kretsloppssystem. Fokus i projektet är alternativa sanitetssystem som kan återvinna näringsämnen i Uganda, ett land där endast 29 % av befolkningen i städer har tillgång till en bra toalett. Alternativa sanitetssystem definieras som innovativa lösningar för hantering av mänskligt avfall som använder källsortering, eller liknande tekniker, för omvandling av näringsämnen till värdefulla produkter såsom protein, biomassa och gödsel.

Projektet använder ett social-tekniskt systemperspektiv som omfattar teknik för insamling, transport och behandling av mänskligt avfall, liksom användarna av systemet och de organisationer som ansvarar för systemets förvaltning. Projektet syftar till att öka kunskapen om upplevda risker med dessa system och hur man integrerar sådana innovationer i befintliga avloppssystem.

Projektet är uppbyggt i tre faser. Först kommer forskarna att kartlägga vilka typer av näringsåtervinningstekniker som finns tillgängliga i Uganda och bedöma deras teknik- och marknadsutveckling. Denna studie undersöker möjligheterna för dessa system att minska sjukdomsspridning, deras miljöpåverkan och marknadspotential, inklusive potential för urbana jordbruk att ta emot återvunna produkter. Andra fasen i projektet undersöker den sociala acceptansen för alternativa avloppssystem. Detta görs genom intervjuer, gruppdiskussioner och användning av ett "innovationsspel".

Slutligen kommer ett spel att utvecklas som ett verktyg för att föra flera aktörer tillsammans i en planeringsprocess. Spelet kommer att hjälpa olika aktörer att utforska nya strukturer för att hantera mänskligt avfall, både vad gäller fysisk infrastruktur och förvaltningsorganisationer. Under de två sista faserna i projektet kommer forskarna att arbeta nära lokala aktörer i olika kommuner i Uganda för att väl förankra resultaten i verkligheten.

Projektresultaten kommer att bedöma potentialen för alternativa näringsåtervinningssystem ge fördelar för folkhälsan och miljön i Uganda. Denna kunskap kommer att vidga vår arsenal av lösningar för att ta itu med sanitetskrisen. Samtidigt utvecklar projektet praktiska verktyg och metoder för planering och beslutsfattande som kan användas för att hantera de nödvändiga omvandlingarna i sanitetssystemet.

Publikationer

McConville JR, Kvarnström E, Nordin AC, Jönsson H and Niwagaba CB. (2020). Structured Approach for Comparison of Treatment Options for Nutrient-recovery from Fecal Sludge. Frontiers in Environmental Science, DOI: 10.3389/fenvs.2020.00036.

McConville JR, Kvarnström E, Maiteki JM, and Niwagaba CB. (2019). Infrastructure investments and operating costs for fecal sludge and sewage treatment systems in Kampala, Uganda. Urban Water Journal, 16(8), 584-593. DOI: 10.1080/1573062X.2019.1700290

Billger, M, Kain, J-H, Niwagaba, C.B, & McConville, J.R. (2020). Lessons from co-designing a resource-recovery game for collaborative urban sanitation planning. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 588 (2020) 042041, DOI:10.1088/1755-1315/588/4/042041.

Mcconville, Jennifer and Niwagaba, Charles and Nordin, Annika and Ahlström, Marcus and Namboozo, Vivian and Kiffe, Mark (2020). Guide to Sanitation Resource-Recovery Products & Technologies : a supplement to the Compendium of Sanitation Systems and Technologies.

Butte, Giacomo, Niwagaba, Charles and Nordin, Annika C. (2021). Assessing the microbial risk of faecal sludge use in Ugandan agriculture by comparing field and theoretical model output. Water Research 197(117068). https://doi.org/10.1016/j.watres.2021.117068 

Policy brief

HOW MUCH SHOULD SAFELY MANAGED SANITATION COST? Capital and Operational Costs of Different Sanitation Systems in Kampala

Webinars

Launching the Guide to Sanitation Resource-Recovery Products & Technologies

RECLAIM - a collaborative resource-recovery game for urban sanitation planning

Fakta:

SPANS började 2017 och pågår genom 2020.

Deltagare från gruppen: Jennifer McConville (projektledare) och Annika Nordin.

Externa partner: Charles Niwagaba, Makerere University, Uganda Elisabeth Kvarnström, RISE Research Institutes of Sweden Monica Billger, Chalmers University of Technology.

Finanserat av Vetenskapsrådet.