Forskning vid Institutionen för husdjurens miljö och hälsa

Senast ändrad: 12 september 2023

Vår målsättning är att öka kunskaperna om sambanden mellan inhysning, skötsel, utfodring, stallmiljö, djurhälsa, djurbeteende, djurskydd och den yttre miljön.

I ett vidare perspektiv bidrar vi därigenom till:
  • att öka kunskaperna om djurhållning och djurvälfärd samt djursjukvård och djuromvårdnad,
  • att förebygga och avhjälpa hälso- och välfärdsproblem hos husdjur samt
  • att befrämja utvecklingen av en ekologiskt, ekonomiskt och socialt uthållig husdjursproduktion.
Här kan du läsa mer om: