Om oss

Senast ändrad: 07 maj 2024

Vid institutionen för husdjurens miljö och hälsa forskar och undervisar vi om lantbrukets djur och sällskapsdjur men även fisk. Forskningen handlar framför allt om inhysning, skötsel, utfodring, stallmiljö, djurhälsa, djurbeteende, djurskydd och etik.

Vi är cirka 65 personer anställda på institutionen och är främst placerade på Campus i Skara och Campus i Uppsala men vi har även delar av vår personal placerad på Götala nöt- och lammköttsforskning samt i Göteborg.


Kontaktinformation