Om oss

Senast ändrad: 15 februari 2024

Vid institutionen för husdjurens miljö och hälsa forskar och undervisar vi om lantbrukets djur och sällskapsdjur men även fisk. Forskningen handlar framför allt om inhysning, skötsel, utfodring, stallmiljö, djurhälsa, djurbeteende, djurskydd och etik.

Vi är cirka 65 personer anställda på institutionen och är främst placerade på Campus i Skara och Campus i Uppsala men vi har även delar av vår personal placerad på Götala nöt- och lammköttsforskning samt i Göteborg.

Institutionen består av fem olika avdelningar. Ni hittar lite mer om vardera avdelning i menyn nedan.

Kontaktuppgifter till nyckelpersoner

Prefekt: Anna Wallenbeck, tel. 018-674504.
Ställföreträdande prefekt:  Anders Karlsson, tel. 0511-672 10.
Biträdande prefekt för forskarutbildning: Katarina Arvidsson Segerkvist, tel. 0511-671 44.
Biträdande prefekt för grundutbildning: Lisa Lundin, tel. 018-671650.
Programstudierektor för Etologi och djurskyddsprogrammet: Claes Anderson, tel. 018-672136. 

Kontaktuppgifter till vår personal i Skara

Besöksadress: Gråbrödragatan 19, 532 31 Skara
Postadress: Box 234, 532 23 Skara
Telefon: 0511-671 00 (växel) 

Kontaktuppgifter till vår personal i Uppsala

Besöksadress: Veterinärmedicinskt och Husdjursvetenskapligt centrum (VHC),
Ulls väg 26, 756 51 Uppsala (hus 5, plan 3)
Postadress: Box 7068, 750 07 Uppsala
Telefon: 018-67 10 00 (växel) 

Kontaktuppgifter till Götala nöt- och lammköttscentrum

Götala nöt- och lammköttscentrum, 532 94 SKARA
Telefon: 070-543 70 02
E-post: gotala@slu.se