Avdelningen för etologi och djurskydd

Senast ändrad: 07 maj 2024

Avdelningschef är: Helena Röcklinsberg, tel. 018-671610. 

Vår avdelning är placerad i Uppsala.

Vår forskning bidrar till ökade kunskaper om beteende och välfärd hos djur, med tyngdpunkt på domesticerade djurslag. Pågående forskning på vår avdelning innefattar områdena positiv välfärd, kognition och emotionella tillstånd, människa-djur interaktioner, sociala beteenden, djurvälfärdsbedömning samt epidemiologiska analyser av djurvälfärd. Vi undervisar inom ämnena etologi och djurvälfärd. Vår avdelning karaktäriseras av en internationell och multidisciplinär forskningsmiljö.


Kontaktinformation