Avdelningen för produktionssystem

Senast ändrad: 11 september 2023

Avdelningschef är: Anna Hessle, tel. 0511-67143.

Foto: Gruppfoto på avdelnings medarbetare

Målsättning:
Genom tillämpad forskning, huvudsakligen inom nöt- och lammköttsproduktion, men också inom mjölk- och grovfoderproduktion, vill vi främja utvecklingen av en konkurrenskraftig lantbruksnäring, en levande landsbygd och livsmedel av hög kvalitet. Detta gör vi genom att arbeta främst med utfodrings-, kött- och ekonomirelaterade frågor på såväl forskningsstationen SLU Götala nöt- och lammköttsforskning som ute i fält och i samarbete med näringslivsorganisationer.