Hönans livscykel

Senast ändrad: 26 april 2021

Eftersom hönan kan lämna efter sig ett stort antal avkommor är det lätt att välja ut de som lämpar sig bäst för produktion och låta dem para sig för nästa generation. En lång tradition av avel har resulterat i att dagens höna kan värpa många ägg och samtidigt äta små mängder foder.

Uppfödning och ljusprogram

De kycklingar som ska bli värphöns (s.k. livkycklingar) föds till största delen upp i kläckeriföretagens regi. Könsmognaden och äggproduktionen styrs av hormoner som i sin tur påverkas av dagslängden. För att vi ska få värpfärdiga hönor (och ägg) året om är det därför en förutsättning att dagsljuslängden kan kontrolleras med hjälp av s.k. ljusprogram.
Principen är härvid att fram till några veckor före könsmognaden, d.v.s. vid ca 14-15 veckors ålder, får ljustiden inte öka utan hålls konstant vid ca 9 timmars ljus per dygn. Därefter ökas den successivt till ca 14 timmar vid ca 30 veckors ålder. Denna ljuslängd hålls sedan konstant under hönans hela återstående livslängd. För att kunna använda sådana ljusprogram var stallar för kycklingar och värphöns tidigare vanligtvis inte försedda med fönster.

En ritad höna. Illustration.

Idag kräver djurskyddslagen att alla nya stallar ska ha fönster för dagsljus, vilket komplicerar användningen av sådana ljusprogram, speciellt i Norden med sina långa ljusa sommarnätter. Reglerna för livkycklingar har släpat efter reglerna för värphöns och har satts under lupp först under senare år. I föreskriften för djurhållning inom lantbruket står nu att "unghöns ska vara uppfödda i inhysningssystem som förbereder dem för de system de ska hållas i som vuxna".

Värpperioden

Vid ca 16 veckors ålder flyttas hönsen från uppfödnings- till produktionsmiljön. De har nu drygt två veckor på sig att vänja sig vid sin nya miljö innan de blir könsmogna och värper sina första ägg. Äggproduktionen ökar sedan successivt och vid 25-30 veckors ålder når den sin höjdpunkt innebärande mer än 90 ägg per 100 hönor och dag. De första äggen är små (45-50 gram) men storleken ökar snabbt och når vid slutet av produktionen en genomsnittlig storlek omkring 65-70 gram, beroende på djurmaterial.

I samband med könsmognaden, innan äggproduktionen kommit riktigt i fas, händer ibland att två eller flera gulor samtidigt lossnar från äggstocken. Detta ger upphov till extra stora s.k. dubbellägg som kan väga upp emot 100 g. Ägg med upp till fyra gulor som väger upp till 200 g har också rapporterats.

Allteftersom äggen blir större och hönan åldras minskar skalstyrkan liksom äggproduktionen och efter ca 75 veckors ålder är hönan inte längre lönsam utan slaktas.

Efter noggrann rengöring och desinficering av stallet sätter man därefter in en ny omgång av unghöns.

Normal dödlighet under en 60 veckors värpperiod är ca 5-6% och en höna producerar ca 22 kg ägg. För varje kg ägg konsumerar hon 1,8-2,5 kg foder beroende på djurmaterial och produktionsform.