Hoppa till huvudinnehåll

Fågel

Vi bedriver forskning och undervisning om värphöns och slaktkycklingars nutrition, inhysning och skötsel. Vi arbetar för att hitta lösningar som kombinerar förbättrad djurvälfärd med ökad konkurrenskraft och låg miljöpåverkan. Vår forskning omfattar olika sätt att producera ägg och slaktkyckling på, såväl konventionella som alternativa produktionssystem. 

Pågående projekt

 • Minskad ammoniakavgång i fjäderfäproduktion genom anpassad fodersammansättning

  Närbild på en vit höna vid ett fodertråg av metall. Foto. Syftet med projektet är att utvärdera om ammoniakavgången från ströbädden i värphönsstall kan reduceras genom anpassade nivåer av råprotein, aminosyror och olöslig fiber i fodret.
 • Förbättrad djurvälfärd med lägre ammoniak i fjäderfästallar

  Vita hönor inomhus på ströbädd. Foto. Målet med projektet är att utvärdera alternativa strömaterial och fodersammansättningar som strategier för att minska halten av ammoniak i fjäderfästallar.
 • Återvunnen fosfor som foderråvara till grisar och fjäderfä

  Närbild på en ung gris. Foto. EasyMining, SLU och Lantmännen har startat ett innovativt projekt för att testa smältbarheten hos återvunnen fosfor (kalciumfosfat) från EasyMinings Ash2Phos-teknologi hos grisar och fjäderfän. Hypotesen är att den återvunna kalciumfosfaten har samma nivå av smältbarhet som konventionell MCP.
 • Feeding live insect larvae to laying hens

  Närbild på soldatflugelarver. Foto. This project aims to investigate the potential use of live soldier fly larvae (Hermetia illucens) as a novel environmental enrichment to promote food foraging behaviours and reduce feather pecking in laying hens. A secondary aim, is to utilize fly larvae, grown in Sweden using local organic blue mussel by-products, as an alternative food source for poultry to reduce reliance on imported proteins (such as soy).
 • Mother knows best; a virtual system of ‘maternal care’ to promote welfare in chickens

  This project aims to develop a virtual system of maternal care using video and audio signals to improve the naturalness of rearing conditions of newly hatched chicks and promote natural behaviours, behavioural synchronisation, reducing fearfulness and feather pecking in laying hens.
 • Optimerad skötsel och näringsförsörjning vid kläckning för en robustare kyckling

  Närbild på liten kyckling med fler kycklingar bakom. Foto. I projektet utvärderas effekten av bioaktiva substanser från brunalger eller svampbiomassa i kycklingens första foder. Slaktkycklingarna i försöken kommer antingen att ha tillgång till foder och vatten direkt när de kläcks, eller få vänta ungefär den tid som det normalt tar innan kycklingar kläckta på vanliga kläckerier får tillgång till foder och vatten.
 • Brunalger till kyckling

  Närbild på Emma Ivarsson som håller upp en lång brunalg i vänster hand. Foto. I takt med att världens befolkning ökar, ökar konsumtionen av fågelkött i snabb takt vilket är skattat att bli det vanligaste köttslaget år 2020. För att klara att möta den ökande efterfrågan på ett hållbart sätt måste alla delar av produktionen optimeras. Ett sätt att göra detta kan vara genom användning av fodertillskott med bioaktiva ämnen. Ett bioaktivt ämne ger utöver sitt näringsinnehåll ett mervärde till fodret, genom att till exempel stimulera en gynnsam tarmflora och immunförsvar. Brunalger har ett högre innehåll av bioaktiva ämnen än många andra alger och växter och är därför intressant att utvärdera som fodertillskott till slaktkyckling.
 • Varför transportera en nykläckt kyckling när den kan resa tryggt i ägget?

  I Sverige kläcks årligen omkring 94 miljoner slaktkycklingar och konsumtionen av kycklingkött ökar. Det traditionella tillvägagångssättet att kläcka slaktkyckling på och som i stor omfattning tillämpas kommersiellt i Sverige idag är inte optimalt om man ser till kycklingens biologiska förutsättningar.
 • Ekologisk slaktkyckling

  Är ensilage vägen till minskad förekomst av campylobacter?

Genomförda projekt

Publicerad: 05 januari 2023 - Sidansvarig: marie.liljeholm@slu.se
Loading…