Sveriges lantbruksuniversitet

Foder, nutrition och skötsel

Vår forskning är uppdelad i två större ämnesområden, foder och nutrition samt djurhållning. Vår verksamhet delas sedan in ytterligare i sex ämnen. Nedan får du veta mer om våra ämnen som vi på HUV forskar och undervisar inom. 

Vår forskning fokuserar på foder, nutrition och skötsel. Målet är att skapa en uthållig och lönsam produktion med god djuromsorg som ger livsmedel med hög kvalitet. Vi bedriver forskning om idisslare, grisar, fjäderfä, ren, fisk, häst och hund. Vår institution är en del av Veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum, VHC.

Kontaktuppgifter till ämnesansvariga

Pågående projekt

Avslutade projekt

 

Läs mer om våra forskningsområden här nedan!

Publicerad: 15 januari 2020 - Sidansvarig: marie.liljeholm@slu.se
Loading…