Hoppa till huvudinnehåll

Foder, nutrition och djurhållning

Vår forskning är uppdelad i två större ämnesområden, foder och nutrition samt djurhållning. Vår verksamhet delas sedan in ytterligare i åtta ämnen. Nedan får du veta mer om våra ämnen som vi på HUV forskar och undervisar inom. 

SLU profilkollage. Bild.

Från och med 1 januari 2024 ingår vi i den nya institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd (THV). Det innebär att HUV upphör som egen institution och den här sidan kommer inte längre att uppdateras. Du kan läsa mer om vår forskning på nya webben.

Närbild pipettering på ett laboratorium. Foto.

Vår forskning fokuserar på foder, nutrition och skötsel. Målet är att skapa en uthållig och lönsam produktion med god djuromsorg som ger livsmedel med hög kvalitet. Vi bedriver forskning om idisslare, grisar, fjäderfä, ren, fisk, häst och hund. Vår institution är en del av Veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum, VHC. 

Kontaktuppgifter till ämnesansvariga

På den här sidan kan du läsa mer om våra forskningsområden.

Akvakultur

Vårt fokus är att hitta proteinkällor till odlad fisk, som inte konkurrerar med vår matförsörjning. Det kan t.ex. vara insekter och mikrober uppfödda på avfall eller förnybara resurser. Deras påverkan på fiskens tillväxt, näringsupptag, metabolism, tarmhälsa och mikrobiota är centralt.

Röding i mörkt vatten. Foto.

Enkelmagade djur

Vi forskar om nutrition och skötsel hos enkelmagade djurslag som häst, gris, hund, fågel och fisk. Syftet är att bidra med kunskap för en hållbar djurhållning med god djurvälfärd. Samspel mellan olika fodermedel och djurens metabolism, tarmmikrobiota och hälsa är centrala begrepp.

Liggande sugga med diande smågrisar. Foto.

Fodervetenskap

Vi arbetar med hantering och konservering av foder, fodrens näringsmässiga och hygieniska egenskaper samt med utveckling av metoder för analys av fodren och deras omsättning i mag-tarmkanalen hos livsmedelsproducerande djur och sällskapsdjur.

Vit rundbal på fält. Foto.

Fågel

Vår forskning fokuserar på slaktkyckling och värphöns och vi arbetar med frågeställningar som rör nutrition, inhysning och skötsel. Målet är att via ökad kunskap hitta lösningar som på sikt leder till ökad hållbarhet i produktionen av ägg och slaktkyckling.

Vita hönor i lösdrift. Foto.

Grovfodrets utnyttjande

Vårt fokus och kärnkompetens ligger på utnyttjande (produktion-konservering-utfodring) av högkvalitativt grovfoder för mjölk- och köttproduktion. Betydelsen av olika kvalitetsaspekter hos grovfodret för produktkvaliteten och utveckling av skörde- och konserveringsteknik är centrala frågeställningar.

Närbild på vall med gräs och klöver. Foto.

Idisslare

Våra forskargrupper arbetar med olika projekt inom ramen för nutrition och skötsel av idisslare som leder till uthållig och lönsam produktion, såväl nationellt som globalt. Vi fokuserar på projekt där önskemål från konsumenter, näringsliv och samhälle om god djurvälfärd och krav på animaliernas kvalitet beaktas.

Närbild på röd och vit mjölkko vid foderbordet. Foto.

Renskötsel

Vi forskar och undervisar om renskötsel och djurslaget ren. Vår forskning syftar till att utveckla kunskap som stärker rennäringens långsiktiga hållbarhet och hjälper den att klara yttre påfrestningar från såväl naturliga faktorer som sådana orsakade av mänsklig aktivitet.

Tre renar i fjällskog på sommaren. Foto.
Publicerad: 31 januari 2024 - Sidansvarig: marie.liljeholm@slu.se
Loading…