Hoppa till huvudinnehåll

Foder, nutrition och skötsel

Vår forskning är uppdelad i två större ämnesområden, foder och nutrition samt djurhållning. Vår verksamhet delas sedan in ytterligare i sex ämnen. Nedan får du veta mer om våra ämnen som vi på HUV forskar och undervisar inom. 

Närbild pipettering på ett laboratorium. Foto.

Vår forskning fokuserar på foder, nutrition och skötsel. Målet är att skapa en uthållig och lönsam produktion med god djuromsorg som ger livsmedel med hög kvalitet. Vi bedriver forskning om idisslare, grisar, fjäderfä, ren, fisk, häst och hund. Vår institution är en del av Veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum, VHC. På den här sidan kan du läsa mer om våra forskningsområden.

Kontaktuppgifter till ämnesansvariga

Pågående projekt

Avslutade projekt

Miljömässigt hållbar djurhållning

Publicerad: 28 oktober 2021 - Sidansvarig: marie.liljeholm@slu.se

Institutionen för husdjurens utfodring och vård

Prefekt: Sara Österman, 018-67 16 68

Ställföreträdande prefekt: Ewa Wredle, 018-67 26 99

Postadress: SLU, Institutionen för husdjurens utfodring och vård, Box 7024, 750 07 Uppsala

Besöksadress: Ulls väg 26

Alla kontakter vid institutionen

Loading…