Fosfordammar

Senast ändrad: 20 juni 2024
En damm vid åkermark, foto.

En rätt utformad fosfordamm kan effektivt fånga upp de jordpartiklar i vattnet som ofta bär med sig fosfor.

Det här är en informationsfilm om fosfordammar. Hur de ska anläggas, Var de ska anläggas och varför man ska anlägga dem.

Filmen är producerad av naturum Västervik och Västerviks Kommun, med stöd från Jordbruksverket.

 

 

.


Kontaktinformation

helena.aronsson@slu.se, 018-672466