Precisionsodling

Senast ändrad: 20 juni 2024
KArta över odlingsmark, illustration..

Precisionsodling är ett brett begrepp och handlar bland annat om att anpassa åtgärder efter fältens och grödornas variation. Det kan vara att gödsla varierat, att bekämpa ogräs med hög precision, att använda spårstyrning i fält och fler saker.

De senaste tio åren har tekniken för att anpassa kvävegivan inom fältet utvecklats och blivit brett tillgänglig. Att ge en och samma kvävegiva över hela fältet betyder alltid att en del av grödan får för lite kväve medan en annan del får för mycket. Det betyder att grödan lider av kvävebrist på en del av fältet medan det istället blir risk för liggsäd och ökad kväveutlakning på en annan del.

Det finns olika sätt att variera gödselgivan inom fältet och de beskrivs i filmen som handlar om precisionsgödsling. Nedanför filmen kan du ladda ned en lärarhandledning och bilder.


Kontaktinformation

helena.aronsson@slu.se, 018-672466

markus.hoffman@lrf.se, 08-787 57 44