Strukturkalkning och kalkfilterdiken

Senast ändrad: 09 december 2022
En röd jordbruksmaskin på ett fält, foto.

Att kalk kan öka markens bördighet har varit känt länge. Sedan några år används begreppet strukturkalkning flitigt. Att blanda in rätt sorts kalk i rätt mängd kan förbättra en lerjords struktur betydligt.

Det gör att marken blir mer genomsläpplig för vatten och därför minskar risken för ytavrinning och jorderosion. Ett delvis annat användningsområde för strukturkalk är att blanda in den vid återfyllnaden vid täckdikning så att hela jordprofilen ovanför dräneringsledningen får bra genomsläpplighet. För både strukturkalkning och kalkfilterdike går det sedan 2016 att få miljöersättning.

I filmen får du lära dig om hur man strukturkalkar rätt och hur man anlägger ett kalkfilterdike.

Nedanför filmen kan du ladda ned en lärarhandledning och bilder.


Kontaktinformation

helena.aronsson@slu.se, 018-672466

markus.hoffman@lrf.se, 08-787 57 44