Våtmarker

Senast ändrad: 09 december 2022

Våtmarker har stor betydelse för den biologiska mångfalden i framförallt slättbygder. Förhoppningen med filmen är att skapa inspiration och väcka nyfikenhet på våtmarker.

De flesta av de miljöåtgärder som rekommenderas lantbrukare i praktisk odling och de åtgärder som beskrivs i detta utbildningsmaterial syftar till att minska läckage av klimatgaser, växtskyddsmedel eller kväve och fosfor. Anledningen till att våtmarker finns med som ett eget kapitel är att förklara att det finns åtgärder att göra för att ta hand om den näring som trots motåtgärder läcker från marken.

I filmen hörs Erik Levander från Gotland som har anlaggt en våtmark på sin gård. Han pratar med våtmarksrådgivaren Christina Huhtasaari om hur det går till rent praktiskt och vilka fördelar det gett.

Nedanför filmen kan du ladda ned en lärarhandledning och bilder.


Kontaktinformation

helena.aronsson@slu.se, 018-672466

markus.hoffman@lrf.se, 08-787 57 44