Forskning

Senast ändrad: 07 december 2023

Forskningen vid institutionen fokuserar på fysiologiska, biokemiska och molekylära aspekter hos växters anpassning till den miljö dom lever i, i ett brett perspektiv.

Forest trees

Vi studerar till exempel tolerans mot frost på flera organisatoriska nivåer i växten. Vidare har vi grupper som jobbar med grundläggande biologiska frågor som nedbrytnings processer, cellulär transport och energi metabolism. En viktig inriktning för vår forskning är skoglig bioteknik, skogsgenetik och skogspatologi. Huvuddelen av forskningen vid institutionen är motiverad utifrån helt grundläggande forskningsfrågor men tillämpade projekt ges en viss prioritet.

Vi tillhör till Umeå Plant Science Centre (UPSC) och jobbar nära tillsammans med institutionen för fysiologisk botanik vid Umeå universitet.

Kolla på UPSC:s hemsida om du vill läsa mer om vår forskning!