Wallenberg Växthus

Senast ändrad: 07 december 2023

Hur kan du få access till Wallenberg Växthus vid UPSC?

För att få acces till Wallenberg Växthus behöver du vara registrerad användare på UPSC samt läsa dokumentet "Regler och Säkerhetsföreskrifter". Därefter behöver du utföra en elektronisk signering av avtalet.

Den senaste informationen om hur detta går till finns alltid på UPSCs webbsidor om Wallenberg Växthus. Här finns också kontakt information

 


Kontaktinformation