Wallenberg Växthus

Senast ändrad: 06 augusti 2019
leaf.jpg

Hur kan du få access till Wallenberg Växthus?

För att få acces till Wallenberg Växthus behöver användaren vara registrerad användare på UPSC samt läsa dokumentet "Regler och Säkerhetsföreskrifter". Därefter behöver användaren utföra en elektronisk signering av avtalet.

Den senaste informationen om hur detta går till finns alltid på UPSCs webbsidor om Wallenberg Växthus


Kontaktinformation