Utbildning

Senast ändrad: 07 december 2023

Som del av Umeå Plant Science Centre (UPSC) är institutionen involverad i två masterprogram: Masterprogrammet "Plant Biology for Sustainable Production" vid SLU och masterprogrammet i växt- och skogsbioteknik vid Umeå universitet.

Forskare som tittar på växter

Växter är av stor betydelse, inte bara som livsmedel och djurfoder utan de tillhandahåller också byggmaterial, fibrer och läkemedel. Kunskap om hur växter fungerar, deras genetik och interaktion med miljön är avgörande för en hållbar växtproduktion och hållbar utveckling.

På UPSC är vi involverade i undervisningen av två program på avancerad nivå, ett från Umeå universitet och ett från SLU. Dessa masterprogram ger specialiserade kunskaper och färdigheter för att känna igen, förstå och hitta lösningar för hållbar produktion inom jord- och skogsbruk. Som student på något av programmen kommer du att dra nytta av de nära kopplingarna till forskningen vid UPSC. Du kan läsa mer om programmen och hur du ansöker här:

Masterprogrammet "Plant Biology for Sustainable Production" vid SLU

Masterprogrammet i växt- och skogsbioteknik vid Umeå universitet

 


Kontaktinformation