Kvävefixerar cyanobakterierna i Bottenhavet?

Senast ändrad: 27 maj 2022
Foto taget i mikroskop.

Mängden filamentösa cyanobakterier ökar i Bottenhavet – men kvävefixerar de? I detta projekt kommer vi att mäta kvävefixering och kväveanvändning i Bottenhavet. Till skillnad från Egentliga Östersjön har detta inte undersökts i Bottenhavet tidigare.

Projektet presenteras på den engelskspråkiga versionen av den här sidan.

Deltagare

  • Malin Olofsson (SLU, projektledare)
  • Justyna Hampel (Stockholms universitet)
  • Hanna Farnelid (Linnéuniversitetet)
  • Carolin Löscher (Syddansk universitet)
  • Stefan Bertilsson (SLU)

Ytterligare information

Cyanobacteria in the Baltic Sea 

Finansiering

Projektet pågår 2022-2024 och finansieras av ÅForsk repatrieringsanslag 2021 och BalticWaters2030.