MER-CLUB - Sanering av kvicksilverförorenade havssediment med hjälp av marina bakterier

Senast ändrad: 09 mars 2021
Schematisk bild av forskningsprojektet MER-CLUB. Illustration.

Målet med forskningsprojektet MER-CLUB är att undersöka den i stort sett outforskade mångfalden av marina mikroorganismer som kan omvandla kvicksilverföroreningar till mindre farliga former, samt att studera hur dessa organismer kan användas för att sanera förorenade sediment.

Projektet presenteras på den engelskspråkiga versionen av den här sidan.