Mikrobiell kvicksilvermetylering i Östersjön

Senast ändrad: 24 mars 2021
Karta över östersjön.

Målet med det här projektet är att öka kunskapen om bildandet av giftigt metylkvicksilver, och mikroberna som har en viktig roll när metylkvicksilveret bildas i Östersjön.

Projektet presenteras på den engelskspråkiga versionen av den här sidan.