PEACE - plasmiders evolution och horisontell genöverföring

Senast ändrad: 21 april 2021
Schematisk översikt av ett forskningsprojekt. Baktalerier och plasmider. Illustration.

Gener överförs inte enbart genom fortplantning. Genetiskt material kan även spridas genom så kallad horisontell genöverföring, exempelvis via plasmider, DNA-molekyler utanför kromosomerna, vanliga i framförallt bakterier. Horisontell genöverföring påverkar bland annat spridningen av antibiotikaresistens.

Projektet presenteras på den engelskspråkiga versionen av den här sidan.