Optain

Senast ändrad: 18 december 2023
Kabbeleka i jordbruksdike. Foto.

Projektet handlar om åtgärder för att hålla kvar näringsämnen och vatten i små jordbruksvattendrag. Optain står för "OPtimal strategies to retAIN and re-use water and nutrients in small agricultural catchments across different soil-climatic regions in Europe".

Projektet handlar bland annat om våtmarker och dammar och andra naturbaserade åtgärder för att hålla kvar näringsämnen och vatten. 

Läs mer på Optain-projektets officiella webbplats

Projektets koordineras av Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung GmbH (UFZ). Från institutionen för vatten och miljö deltar Martyn Futter.

Fakta:

Projektet finansieras av EU via Horizon 2020 och pågår 2020 till 2025.