IMPASSE -Impact-of-Microplastics-on-AgroSystems-and-Stream-Environments

Senast ändrad: 03 juli 2023
Impasse-projektets logotyp. Illustration.

Största andelen av de mikroplaster som kommer till ett avloppsreningsverk hamnar i slammet. Slammet kan sedan användas för att gödsla åkermark. Detta projekt syftade till att undersöka de eventuella risker som finns med spridning av mikroplaster på åkermark från slam.

Projektet leddes av NIVA i Norge och där finns även Impasse-projektets officiella webbsida.

Forskningsprojektet Impasse finansierades av JPI Water och Formas.

Resultat

I december 2020 hölls ett symposium om resultaten från Impasse-projektet. 

Mer information från symposiet finns på denna sida.