Multi-kriterieanalys för identifiering av hållbara marksaneringsalternativ

Senast ändrad: 24 maj 2017

Projektet "Multi-kriterieanalys för identifiering av hållbara saneringsalternativ" startade 2010 och pågick till och med 2013.

Projektets övergripande syfte är att utveckla en praktiskt användbar procedur för multi-kriterieanalys, MKA, för utvärdering av saneringsåtgärders hållbarhet.

Specifika mål är att:

  1. Infoga bedömningar av soil function i utvärdering av ekologisk hållbarhet
  2. Utveckla en prototyp för MKA för identifiering av hållbara åtgärdsalternativ

Projektet ska resultera i ny kunskap om hur ekologiska effekter bättre kan inkorporeras i utvärderingar av saneringsåtgärders hållbarhet samt bidra till en tydligare utveckling mot mera långsiktigt hållbara saneringsmetoder.

Projektet finansieras av Formas.

Från institutionen medverkar Karin Wiberg och Sarah Josefsson.

Externa samarbetspartners är Chalmers tekniska högskola och Umeå universitet.

Läs mer om projektet här!

Sidansvarig: karin.wiberg@slu.se