Aluminium, syralösligt

Senast ändrad: 21 maj 2021

Provet surgörs varefter aluminium kvantifieras kolorimetriskt. Ingen upphettning av provet görs. Metoden mäter huvuddelen av löst aluminium, men blott lite av aluminium bundet i t. ex. mineralpartiklar eftersom behandlingen är för mild för att upplösa dessa.

Läs mer om aluminium på Wikipedia.

Kända problem med parametern och/eller viktiga metodförändringar

Aluminium kan analyseras genom ett flertal olika analysmetoder. Läs mer i vår metodjämförelse "Aluminium analyserat vid Institutionen för vatten och miljö - Jämförelse mellan olika metoder".

Nuvarande mätmetod

Analysmetoden avslutades 2003.

Tidigare mätmetoder

1993-01 – 2003-12
Metod: Svensk Standard SS 02 82 10 mod.
Instrument: Technicon Autoanalyzer I.

1985-01 – 1992-12
Metod: Svensk Standard SS 02 81 41 mod. Henriksen, A. & Bergmann-Paulsson, I.M. 1975. Vatten 4: 339–342.
Instrument: Technicon Autoanalyzer I.