Alkalinitet - vattnets buffringsförmåga

Senast ändrad: 06 november 2023

Karbonatalkaliniteten mäts genom titrering, med HCl under kvävgasgenomströmning, till ett angivet pH-värde (5,6, 5,4 eller 4,5). Slutpunkten bestäms med pH-elektrod.

Läs mer om alkalinitet på Wikipedia.

Läs mer om buffertkapacitet på Wikipedia.

Kända problem med parametern och/eller viktiga metodförändringar

För närvarande anges vattnets aciditet som negativ alkalinitet i våra databaser. 

Nuvarande mätmetod

Vatten och miljö-metoden

Gäller från och med januari 2008
Metod: SS-EN ISO 9963-2:1994 (modifierad). Titrering till pH 5,6.
Instrument: Metrohm 855 Robotic Titrosampler med kombinationselektrod. Proverna vägs in.

Mark och miljö-metoden

Gäller från och med januari 2014
Metod: SS-EN ISO 9963-2:1994. Titrering till pH 5,4 samt i vissa fall även pH 4,5.
Instrument: Metrohm 855 Robotic Titrosampler med kombinationselektrod. Proverna vägs in.

Tidigare mätmetoder

Titrering till pH 5,6.

1998-01 – 2007-12
Metod: SS-EN ISO 9963-2:1994 (modifierad), samt Mettler-Toledo instrumentmanual.
Instrument: Mettler DL 67 Titrator. Mettler ST 20A Sample changer. Mettler Våg PE 300. Hewlett-Packard Deskjet 520 printer.

1994-07 – 1997-12
Metod: Svensk Standard SS 02 81 39 mod. Mettler-Toledo instrumentmanual.
Instrument: Mettler DL 67 Titrator. Mettler ST 20A Sample changer.

1985-10 – 1994-06
Metod: Svensk Standard SS 02 81 39 mod. Mettler instrumentmanual.
Instrument: Mettler Compact Titrator DL 20. Mettler Rototitrator RT 40.

1965-01 – 1985-09
Metod: Karlgren, L. 1961, Vattenkemiska Analysmetoder. Modifierad för automatisk titrering.
Instrument: Radiometer Autoburette ABU1. Radiometer pH-meter PHM 28. Radiometer Titrator TTT 11. Radiometer Elektrodpar G 202C/K 401.