Aciditet - vattnets buffringsförmåga

Senast ändrad: 25 mars 2022

Läs mer om pH på Wikipedia.

Läs mer om buffertkapacitet på Wikipedia

Kända problem med parametern och/eller viktiga metodförändringar

För närvarande anges vattnets aciditet som negativ alkalinitet.

Nuvarande mätmetod

Mätning sker genom titrering till pH 5,6 med NaOH under kvävgasgenomströmning. Ändpunkten indikeras med pH-elektrod.

Gäller från och med januari 2008
Metod: Standard Methods 16th ed. 402, s 265-269. 
Instrument: Metrohm 855 Robotic Titrosampler med 800 Dosino.

Tidigare mätmetoder

Mätning sker genom titrering till pH 5,6 med NaOH under kvävgasgenomströmning. Ändpunkten indikeras med glaselektrod.

1994 07 - 2007 12
Metod: Standard Methods 16th ed. 402 s 265-269. Mettler-Toledo instrumentmanual.
Instrument: Mettler DL 67 Titrator. Mettler ST 20A Sample changer.