Järn (Fe) och mangan (Mn) med ICP-AES

Senast ändrad: 21 maj 2021

Läs mer om järn och mangan på Wikipedia.

Kända problem med parametern och/eller viktiga metodförändringar

Inga rapporterade problem.

Nuvarande mätmetod

Metoden upphörde i slutet av 2015. Prover tagna från och med januari 2016 analyseras med  ICP-MS.

Tidigare mätmetoder

2000 10 – 2015 12
Metod: ICP (Induktivt kopplad plasma), SS-EN ISO 11885
Instrument: VarianVista AX och PerkinElmer OPTIMA 2100 (från 2008)

1994-01 – 2000-09
Metod: ICP (Induktivt kopplad plasma).
Instrument: Jobin Yvon JY 24.1980-1982

1983-01 – 1993-12
Metod: Atomabsorption (flamma). Instrument: Varian AA 1475.

1978-01 – 1982-12
Metod: Atomabsorption (flamma).
Instrument: Perkin Elmer AA Modell 303.