Strontium (Sr) med ICP-AES

Senast ändrad: 21 maj 2021

Läs mer om strontium på Wikipedia.

Kända problem med parametern och/eller viktiga metodförändringar

Inga rapporterade problem.

Nuvarande mätmetod

Metoden upphörde i slutet av 2015. Prover tagna från och med januari 2016 analyseras med  ICP-MS.

Tidigare mätmetod

2014 06 - 2015-12
Metod: ICP (Induktivt kopplad plasma), SS-EN ISO 11885
Instrument: PerkinElmer OPTIMA 2100