Examensarbete

Senast ändrad: 02 februari 2018
examining-plants.jpg

Här har vi samlar förslag på examensarbeten. Kontakta oss gärna om något av de här förslagen eller kom med en egen idé så diskuterar vi den tillsammans!

Evolution of developmental processes in plants – from mosses to higher plants
Eva Sundberg and Mattias Thelander

We are studying basic fundamental processes in the moss Physcomitrella patens and by using knock-out technology and overexpression studies we answer the following questions:

  • Are the same genetic frameworks used for hormonal control in higher and lower plants?
  • What is the ancestral function of the plant hormones auxin and cytokinin?
  • Do the hormones control analogous developmental processes in higher and lower plants?
  • Are higher plant-specific inventions, such as meristems and vascular systems related by descent to seemingly analogous functions in moss?
Genetic and hormonal regulation of fruit development
Eva Sundberg and Jens Sundström

Although a large number of genes regulating fruit development have been discovered, there are still significant gaps in our understanding of the coordinated development of differentiated fruit tissues. We aim at elucidating some of the fruit regulatory networks, with specific emphasis on positioning potential coordinators, such as the plant hormone auxin in the networks. We will screen from interacting partners to known fruit regulators and look for upstream transcription factors using ChIP in inducible systems.

Molecular epidemiology of plant-infecting viruses
Anders Kvarnheden

Viruses are important pathogens on many crops, and they are also common in natural plant populations. Using molecular tools, we study the molecular epidemiology of plant viruses. The aim is to determine the genetic diversity of selected plant viruses, and to find the factors influencing the composition of virus populations and host specificity. Our projects focus on geminiviruses, which are emerging as serious plant pathogens worldwide, and viruses of importance for Swedish agriculture. The crops we work with include wheat, oats, potato, sugar beet, tomato, okra and cotton. An exam project can also be carried out as a Minor Field Study (MFS) in a developing country or in collaboration with a company/authority.

Gynnsamma växt-mikrob interaktioner
Johan Meijer

Växter utsätts för olika former av abiotisk och biotisk stress som hämmar tillväxt och avkastning. Vi undersöker nyttiga bakterier för att stödja tillväxt och förbättra stresshantering hos växter. Dessa bakterier stimulerar växtens tillväxt och ger priming av inducerad systemisk resistens (ISR) och inducerad systemisk tolerans (IST) till biotisk och abiotisk stress. Vi använder Bacillus amyloliquefasciens stammar och är intresserade av mekanismer för rotkolonisering, tillväxtstimulering och priming av stresstolerans för att förbättra växtskyddet och eliminera kemiska insatsmedel. Vi genomför även grundläggande studier av växters försvar från sekundära metaboliter till rotexudat som påverkar rhizosfär mikrofloran. Analys av genotyp variation används för att identifiera extremer för vidare studier. Funktionsgenomik används för att identifiera olika faktorer i dessa system med fokus på Arabidopsis thaliana och raps (Brassica napus). Examensprojektet kan studera olika aspekter av gynnsamma växt-bakterie interaktioner.

Varför blir potatisknölar giftiga ibland? /  Why do potato tubers sometimes become toxic?
Folke Sitbon

Potatis innehåller låga halter av giftiga ämnen som kallas glykoalkaloider. Glykoalkaloider finns i hela växten, och halterna är särskilt höga i frökapslar och unga skott. I vanliga fall utgör halten av glykoalkaloider inte något problem för att utnyttja potatisknölen som föda. Men olika former av stress, tex. ljus och skada, kan öka glykoalkaloidhalten avsevärt och göra knölen olämplig eller farlig att äta. Man vet idag ganska litet om hur glykoalkaloiderna bildas, men steroler anses vara troliga förstadium. Inom projektet vill vi med molekylärgenetiska och biokemiska metoder förklara bl.a. hur steroler och glykoalkaloider bildas, vilka gener som samspelar, och varför olika potatissorter varierar i sin stresskänslighet. Vi söker här en examensarbetare som kan hjälpa oss en bit på vägen. 

Potato contains low levels of toxic substances, the glycoalkaloids. The glycoalkaloid level in tubers is normally low, but certain post-harvest stresses, such as light exposure and wounding, can increase levels significantly. Such stresses may render tubers usuitable, or even dangerous, for consumption. The biosynthesis of glycoalkaloids is largely unknown, but sterols are considered as main precursors. The project combines methods within molecular biology and biochemistry to explain how sterols and glycoalkaloids are made, the genes that are important, and why potato cultivars differ in their stress sensitivity. We are here looking for a student who can help us along this way. 

Functionalization of Renewable Material for Industrial scale in vitro Propagation
MSc Project at SweTree Technologies AB

SweTree Technologies (www.swetree.com) is a plant and forest biotechnology company providing products and technologies to improve the productivity and performance properties of plants, wood and fiber for forestry, pulp & paper, packaging, hygiene, textile and other fiber related industries. SweTree Technologies has 32 employees in offices and laboratories in Stockholm, Uppsala and Umeå.

The section of SweTree technologies in Uppsala focuses on biotechnology- enhanced propagation of Elite trees. The main effort is to start up the industrial scale in vitro propagation system for Norway spruce. Part of the propagation process requires control of microbial growth in a non-sterile growth environment. In this MSc project, the student will work with the SweTree technologies team of chemists and biologists on developing a novel, functionalized product based on renewable materials that meet the needs for microbial control and developmental support of the spruce propagules.

We are looking for a motivated student that has experience of sterile techniques and/or cell- and tissue culture procedures. Some background knowledge of plant developmental processes is desirable. The project involves various laboratory tasks associated with in vitro propagation, and basic level chemistry procedures. Excellent communication and documentation skills in English are required.

For more information, please email Ulrika Egertsdotter (ulrika.egertsdotter@swetree.com) or Sven-Erik Sköld (sven- erik.skold@swetree.com), or call +46 706 395 013.


Kontaktinformation

bjorn.nicander@slu.se, 018-673309

Sidansvarig: bjorn.nicander@slu.se