Examensarbete

Senast ändrad: 03 juli 2020

På våra engelsk-språkiga sidor har vi förslag på examensarbeten. Kontakta oss gärna om något av de här förslagen eller kom med en egen idé så diskuterar vi den tillsammans!

Se vår engelska sida


Kontaktinformation

bjorn.nicander@slu.se, 018-673309

Sidansvarig: christian.divander@slu.se