Utbildning

Senast ändrad: 27 augusti 2021

Institutionen för växtbiologi håller i undervisning både på grund- och forskarnivå.

Grundutbildning

Institutionen har huvudansvar för ett stort antal av universitetets kurser i Uppsala. Vi deltar också som lärare i kurser som ordnas av andra institutioner.

Våra ämnen är cellbiologi, genetik, molekylärbiologi, virologi, växtfysiologi, växtförädling och växtpatologi.

Här hittar du våra kurser inom grundutbildningen.

För mera information kontakta studierektorerna Anna Westerbergh epost eller Per-Olof Lundquist epost.

Examensarbete

Gör ditt examensarbete hos oss.

Forskarutbildning

Institutionen ger forskarutbildning i ämnet Biologi. Forskningsprojekten finansieras huvudsakligen via externa anslag. En uppfattning om projekt som bedrivs fås via vår publikationslista.
Minimi-krav för en Doktorsexamen är: 30 poäng i kurser och en avhandling omfattande minst:
1. Tre bifogade delarbeten. 

2. Doktoranden ska vara förstaförfattare, eller motsvarande på minst två av de 
bifogade delarbetena. 

3. Minst ett av de bifogade delarbetena ska vara accepterat för publicering eller 
publicerat i en sakkunniggranskad internationell vetenskaplig tidskrift. 

Utbildningens omfattning är 4-5 år. Undervisning inom grundutbildningsprogrammen ingår (5-10%).

Forskarutbildningskurser ges huvudsakligen inom ramen för fakultetens forskarskolor, främst Organismbiologi, https://www.slu.se/forskarskolor-slu/organismbiologi/

Utbildningsmaterial i Skogsgenetik

Professor emeritus Gösta Ericsson har gjort sina böcker fritt tillgängliga här.


Kontaktinformation