Om institutionen för växtskyddsbiologi

Senast ändrad: 07 november 2018

Institutionen för växtskyddsbiologi utgörs av de fem enheter inom integrerat växtskydd, kemisk ekologi samt resistensbiologi. Här nedan finns information om vem som ansvarar för vad inom institutionen.

Ansvarsområden

Prefekt: Rickard Ignell 

Vice prefekt: Åsa Lankinen

 

Grundutbildning: Marie Bengtsson

Forskarutbildning: Peter Anderson

Lokaler: Åsa Lankinen

Hemsida: Erik AlexanderssonJohan StenbergPeter Witzgall

Friskvård: Elisabeth Marling

Skyddsombud:  V-huset: Göran Birgersson (labb) och David Hansson (kontor)
                              H-huset: Helen Lindgren, Anneli Ahlman

Seminarieserie 2017-2018: Paul Egan och Ramesh Vetukuri

Administrativt stöd

Ekonomistöd: Margareta Kelemen, Rita Larsson
Beslutsstöd: Majvi La
Personal: Emma Linnér
Diarie: Marika Gullberg

Forskarnätverk vi deltar i:

PlantLink

NordPlant

Växtskyddsplattformen


Kontaktinformation
Sidansvarig: erik.alexandersson@slu.se