Om institutionen för växtskyddsbiologi

Senast ändrad: 07 februari 2018

Institutionen för växtskyddsbiologi utgörs av de tre enheterna integrerat växtskydd, kemisk ekologi samt resistensbiologi. Här nedan finns information om vem som ansvarar för vad inom institutionen.

Ansvarsområden

Prefekt: Rickard Ignell 

Vice prefekt: Åsa Lankinen

 

Grundutbildning: Marie Bengtsson

Forskarutbildning: Peter Anderson

Lokaler: Åsa Lankinen

Hemsida: Erik AlexanderssonJohan StenbergPeter Witzgall

Friskvård: Elisabeth Marling

Skyddsombud:  V-huset: Göran Birgersson (labb) och David Hansson (kontor)
                              H-huset: Helen Lindgren, Anneli Ahlman

Seminarieserie 2016-2017: Paul Egan och Ramesh Vetukuri

Administrativt stöd

Ekonomistöd: Margareta Kelemen, Rita Larsson
Beslutsstöd: Majvi La
Personal: Emma Linnér
Diarie: Marika Gullberg


Kontaktinformation
Sidansvarig: ragnhild@vitaminera.se