Om institutionen för växtskyddsbiologi

Senast ändrad: 11 juli 2024

Institutionen för växtskyddsbiologi utgörs av fem enheter inom integrerat växtskydd, kemisk ekologi samt resistensbiologi. Här nedan finns information om vem som ansvarar för vad inom institutionen.

Ansvarsområden

Prefekt: Rickard Ignell 

Vice prefekt: Kristina Karlsson Green

 

Grundutbildning: Marie Bengtsson

Forskarutbildning: Peter Anderson

Lokaler: 

Hemsida: Elin Isberg

Friskvård: Elin Isberg

Skyddsombud:  V-huset: Elin Isberg (labb) och David Hansson (kontor)                              H-huset: Helen Lindgren, Svante Resjö

 
Administrativt stöd

Ekonomistöd: Ulrika Lindblad

Beslutsstöd: Majvi La

Personal: Johanna Strand, Isabel Anselmo

Diarie: Marika Gullberg

 


Kontaktinformation