Forskning inom växtskyddsbiologi

Senast ändrad: 10 oktober 2018

Vår forskning ger eko i världen! 

Växtskyddsbiologi är en tvärvetenskaplig konstellation med goda möjligheter för forskningssamarbete såväl inom som utanför institutionens område. Forskning bedrivs inom resistensbiologi, integrerat växtskydd och kemisk ekologi med syftet att utveckla förståelsen för biologiska resurser och ett hållbart utnyttjande av dem. All vår forskning har en stark internationell prägling, vilket ger framgångsrika resultat.

Integrerat växtskydd

Forskning kring effekter av samordning av flera åtgärder för utveckling av miljömässigt hållbara bekämpningsstrategier, baserade på kunskaper om skadegörarnas biologi och ekologi.

Kemisk ekologi

Forskning kring doftstyrd begränsning av skadeinsekter i jordbruk, trädgård och skog. Nya projekt handlar om sjukdomsvektorer och inventering av hotade arter. Forskning bedrivs även i sinnesbiologi, kring evolutionära processer som leder fram till doftkommunikationssystem, doftuppfattningens molekylära mekanismer, samt beteendemodulering genom inlärning och multisensoriska samspel. Inom kemisk ekologi finns Linné-projektet IC-E3, som har en egen hemsida.

Resistensbiologi

Forskning kring växtens försvarsmekanismer och inducerad resistens med möjliga tillämpningar. Tillämpningar av molekylära markörer sker i samverkan med ”Växtförädling och bioteknik”.


Kontaktinformation
Sidansvarig: erik.alexandersson@slu.se