Forskning inom växtskyddsbiologi

Senast ändrad: 12 januari 2023
Humla på rödklöver

Växtskyddsbiologi är en tvärvetenskaplig konstellation med goda möjligheter för forskningssamarbete såväl inom som utanför institutionens område. Forskning bedrivs inom resistensbiologi, integrerat växtskydd och kemisk ekologi med syftet att utveckla förståelsen för biologiska resurser och ett hållbart utnyttjande av dem. All vår forskning har en stark internationell prägling, vilket ger framgångsrika resultat.

För mer information besök gärna våra hemsidor och ta del av den forskning som bedrivs inom våra fem enheter.


Kontaktinformation