Kontakter inom program Jordbrukslandskap

Senast ändrad: 18 maj 2020
Katarina Kyllmar och Anders Glimskär, koordinator respektive biträdande koordinator för program Jordbrukslandskap. Fotograf: Jenny Svennås-Gillner (Katarina Kyllmar) och Mark Harris (Anders Glimskär)

Här hittar du kontaktuppgifter till nyckelpersoner inom program Jordbrukslandskap.

Katarina Kyllmar (till vänster i bild): Koordinator. Jordbruksmark och miljöövervakning. E-post: katarina.kyllmar@slu.se, tel. 018-67 25 97.

Anders Glimskär (till höger i bild): Biträdande koordinator. Regional landskapsövervakning. E-post: anders.glimskar@slu.se, tel. 018-67 22 20 och 076-821 96 70.

Henrik Hedenås: Programchef för Nationell inventering av landskapet i Sverige (NILS). E-post: henrik.hedenas@slu.se, tel. 090-786 86 41.

Magnus Simonsson: Mark- och grödoinventeringen. E-post: magnus.simonsson@slu.se, tel. 018-67 12 72 .

Ararso Etana: Markpackningsprogrammet. E-post: ararso.etana@slu.se, tel. 018-67 12 59.

Relaterade sidor:
Sidansvarig: fomaredaktion@slu.se