Kontakter inom program Klimat

Senast ändrad: 12 januari 2022
Sabine Jordan, koordinator program Klimat. Foto

Här hittar du kontaktuppgifter till nyckelpersoner inom program Klimat.

Sabine Jordan (bilden till höger): Koordinator för program Klimat. E-post: sabine.jordan@slu.se, tel. 018-67 19 46.

Svenska fenologinätverket

Ola Langvall: Koordinator för Svenska fenologinätverket, www.naturenskalender.se, höstförsöket och vårförsöket, som är en del av naturens kalender i skolan, m.m. E-post: ola.langvall@slu.se, tel. 0472-26 31 80.

Klimatrapportering

Mattias Lundblad: Internationell klimatrapportering. E-post: mattias.lundblad@slu.se, tel. 018-67 22 26,  0709-28 12 87.

Flöden av växthusgaser

Mats Nilsson: ICOS (integrated carbon observation system) Sweden. E-post: mats.b.nilsson@slu.se, tel. 090-786 83 75, 070-688 44 09.

Relaterade sidor: