Detta gör vi inom program Klimat

Senast ändrad: 26 maj 2020
Vindeln, SLU. Foto/photo: Jenny Svennås-Gillner, SLU

Klimatförändringen kommer att ge effekter på våra ekosystem. Därför måste vi redan nu börja identifiera de största riskerna och ta fram strategier för att anpassa jord- och skogsbruk.

Inom programmet beräknas hur utsläpp och upptag av växthusgaser påverkas av markanvändning, huvudsakligen inom jord- och skogsbruk. Resultaten används för uppföljning av FN:s ramkonvention för klimatförändringar och Kyotoprotokollet.

Genom arbetet med Svenska fenologinätverket och www.naturenskalender.se följs också förändringar i naturens kalender.

Verksamhetslänkar

Svenska fenologinätverket

Naturens kalender

Naturens kalender i skolan

Fenologiska observationer i försöksparker

Klimatrapportering


Kontaktinformation

Johan Stendahl, docent
Institutionen för mark och miljö, SLU
johan.stendahl@slu.se, 018-67 38 01

 

Spara

Sidansvarig: fomaredaktion@slu.se