Sveriges lantbruksuniversitet

Mark-, vatten- och miljödata

Här kan du söka mark-, vatten- och miljödata som finns inom två av SLU:s nationella datavärdskap Sjöar och vattendrag, samt Jordbruksmark. Webbtjänsten är byggd så att det ska vara enkelt att hitta data oavsett var och i vilken under­sök­ning de är utförda inom.

 

Loading…