Hoppa till huvudinnehåll

Datavärdskap

Vi är nationella datavärdar för data som insamlats från sötvatten inom nationell och regional miljöövervakning, samt från lokala övervakning inom recipientkontroll, egenkontroll och kommunal övervakning.  Vårt uppdrag från Havs- och vattenmyndigheten är att lagra, kvalitetssäkra och tillgängliggöra vattenkemiska och biologiska data för sjöar och vatten­drag.

Publicerad: 06 maj 2022 - Sidansvarig: vattenmiljo-webb@slu.se
Kontakt

Allmänt om datavärdskapet
Lars Sonesten

Frågor rörande data, datauttag och -leveranser
Pernilla Rönnback
Andreas Rudh

Gemensam epostadress: datavard-vatten@slu.se

Loading…